Läkemedelsverket

Förskrivning av opioider har inte ökat visar rapport från Läkemedelsverket

Dela

Förskrivningen av opioider har inte ökat mellan 2006-2018 visar en rapport från Läkemedelsverket. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om användningen av opioider och ge ett underlag för åtgärder för ändamålsenlig opioidanvändning.

Efter en operation kan patienten behöva opioider för att stilla smärtan. Det är viktigt att opioider ges med försiktighet för att minska risken för att patienten utvecklar ett beroende. Foto: Mostphotos
Efter en operation kan patienten behöva opioider för att stilla smärtan. Det är viktigt att opioider ges med försiktighet för att minska risken för att patienten utvecklar ett beroende. Foto: Mostphotos

Läkemedelsverket har kartlagt nyförskrivningen av opioider. Rapporten visar bland annat att läkemedel som innehåller både kodein och paracetamol står för mer än hälften av alla första uttag som hämtas ut på recept. Under samma period har förskrivningen av tramadol minskat, samtidigt som förskrivningen av oxikodon ökat i motsvarande grad.

–Den här rapporten handlar om den lagliga förskrivningen av opioider, samtidigt vet vi att det finns en betydande illegal införsel av till exempel tramadol. I en kommande rapport tittar vi närmare på om det skett en ökad långtidsanvändning eller beroendeutveckling hos de som fått opioider utskrivna, säger Carola Bardage, Läkemedelsverket.

Rapporten omfattar drygt 600 000 vuxna, undantaget personer med diagnostiserad cancer, som hämtat ut ett recept på opioider. Läkemedelsverket har undersökt den medicinska orsaken till förskrivning av opioider.

- Nyförskrivning av opioider sker enligt praxis till stor del för kortvarig smärta efter operation och smärtlindring vid frakturer.

Den uppföljande rapporten ska vara klar under senare delen av våren 2020.

Kontakt:
Carola Bardage, forskare Läkemedelsverket
Telefon: 018- 17 42 51
Paulina Tuvendal, områdesansvarig Läkemedelsverket
Telefon: 018- 17 49 52

Press: 018-18 36 25

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Efter en operation kan patienten behöva opioider för att stilla smärtan. Det är viktigt att opioider ges med försiktighet för att minska risken för att patienten utvecklar ett beroende. Foto: Mostphotos
Efter en operation kan patienten behöva opioider för att stilla smärtan. Det är viktigt att opioider ges med försiktighet för att minska risken för att patienten utvecklar ett beroende. Foto: Mostphotos
Ladda ned bild

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Endast symtomlindrande effekter av värk- och febernedsättande läkemedel vid covid-1916.3.2020 17:24:24 CETPressmeddelande

I samband med utbrottet av covid-19 har det uppkommit frågor om användning av värk- och febernedsättande läkemedel (till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol). Tillgängliga vetenskapliga data ger inte stöd för vare sig gynnsamma eller skadliga effekter specifikt på sjukdomsförloppet vid covid-19 infektion. Det är viktigt att följa de rekommendationer som ges i informationen i läkemedelsförpackningen (bipacksedel).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum