Norrköpings kommun

Förslag om Norrköping Airport AB:s framtida verksamhet

Dela

Rådhus AB föreslår till kommunfullmäktige att pröva om det finns intresse på marknaden för att driva och förvärva Norrköping Airport. Idag, fredagen den 6 november, höll kommunen en digital pressträff för att informera om förslaget.

Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande var en av dem som medverkade under fredagens pressträff. Foto: Norrköpings kommun
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande var en av dem som medverkade under fredagens pressträff. Foto: Norrköpings kommun

I mars 2019 beslutade Norrköping Rådhus AB att Norrköping Airport AB:s verksamhet skulle utredas med fokus på kostnad. Beslutet fattades i samband med att den reguljärlinje som fanns gått i konkurs. Under den period som utredningen pågått har Rådhus AB kontaktats av en privat intressent som uttryckt intresse av att driva flygplatsen.

I dialog kring flygplatsens framtid har företrädare för det lokala näringslivet gett uttryck för vikten av en flygplats. Det ses som betydelsefullt för det lokala och regionala näringslivet att Norrköping har ett strategiskt logistikläge i Sverige med flera olika transportsätt. Rådhus AB föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att pröva om det finns intresse på marknaden för att driva och förvärva Norrköping Airport.

Det förslag som presenteras innebär att göra en upphandling av flygplatsverksamhet, godkänna utbetalning av driftsbidrag samt försälja Norrköping Airport AB till ett marknadsmässigt pris. För att driftsbidraget ska betalas ut kommer det i avtal bland annat att ställas krav på att Norrköping Airport har ett visst antal passagerare beräknat på årlig basis.

– Norrköpings kommun har sedan vi övertog flygplatsen försökt få till stånd reguljär trafik, men som bekant har det funnits betydande svårigheter. Därför har Rådhus AB utrett flygplatsens framtid. Under utredningens gång har det framkommit att det finns ett intresse från näringslivets sida att engagera sig mer, och med det underlag vi idag presenterar ger vi det alternativet en rejäl chans, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver ovanstående krav kommer upphandlingsunderlaget också att innehålla följande krav på att anbudsgivaren ska:

  • Främja utvecklingen mot gröna flygplatser
  • Främja utvecklingen mot grönt/hållbart flyg
  • Främja näringslivet i Norrköping

– Jag vill betona att Rådhus AB nu lämnar över underlaget till kommunstyrelsen och fullmäktige för ställningstagande. Det här är ett viktigt beslut och därför ska beslut tas i kommunens högsta organ, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut i frågan fattas vid årsskiftet 2020/2021.

Medverkande under fredagens pressträff var:
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, Håkan Liljeblad (S), ordförande Norrköping Airport, Reidar Svedahl (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor, samt Martin Andreae, kommundirektör.  

Länk till pressträff

Tjänsteskrivelsen återfinns längts ned i pressmeddelandet, under rubriken "Dokument".

Kontakt:
Lars Stjernkvist (S),
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

Martin Andreae,
Titel: kommundirektör
Telefon: 073-020 28 58

_____________________________________________
Avsändare: Louise Flygt, kommunikationsdirektör
Telefon: 0761-28 11 94

Bilder

Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande var en av dem som medverkade under fredagens pressträff. Foto: Norrköpings kommun
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande var en av dem som medverkade under fredagens pressträff. Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Norrköpings kommun stöttar näringslivet inför julhandeln27.11.2020 13:30:00 CETPressmeddelande

För att stötta handeln i Norrköping föreslår kommunen att tillfälligt och utan avgift för näringsidkarna, ta bort de utpekade försäljningsplatserna. Detta möjliggör att fler ska kunna nyttja den allmänna platsmarken till försäljning och varuexponering, till exempel möjlighet att flytta ut försäljningen från butiken. – Den lokala handeln har drabbats väldigt hårt av de restriktioner som råder och behöver stöd för att ens överleva. Genom att göra det möjligt att kunna bedriva försäljning utomhus eller erbjuda smidig upphämtning, kan människor lättare hålla avstånd och samtidigt stötta detaljhandeln i Norrköping, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum