Stockholms stad

Förslag på åtgärder för ökad biologisk mångfald i Hägersten-Älvsjö och Skärholmen

Dela

Stockholms stad tar fram åtgärdsförslag för att stärka den biologiska mångfalden i stadsdelarna. Nu är åtgärdsförslagen för Hägersten-Älvsjö och Skärholmen klara.

Områden med bar sand gynnar många solitärbin och andra insekter. Foto: Johan Pontén.
Områden med bar sand gynnar många solitärbin och andra insekter. Foto: Johan Pontén.

– I de här stadsdelarna finns allt från betade skogar och ängar, till skogsmiljöer rika på gamla träd och fågelliv. Här finns även våtmarker och groddjursdammar. Vi föreslår åtgärder som gynnar arter som trivs i de här miljöerna som till exempel den bruna guldbaggen, bastardsvärmare, salamandrar och fåglar som tofsmes och tornfalk, säger Viveca Jansson, ekolog och projektledare på miljöförvaltningen.

Förslagen är framtagna för att hjälpa stadens förvaltningar och bolag att välja, planera och utföra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Förslagen kan användas för att hitta åtgärder som gör störst ekologisk nytta utifrån miljöer och arter som redan finns på platsen eller i omgivningarna.

– Åtgärdsförslagen kan användas som inspiration vid skötsel av stadens grönområden, i samband med stadsutvecklingsprojekt och i andra projekt där till exempel parker utvecklas, Säger Viveca Jansson.

Till grund för åtgärdsförslagen ligger befintliga arter och naturvärden, lokalkännedom och kunskap om hur grönområde hänger ihop.

Det här är den andra av fem rapporter med åtgärdsförslag. Den första omfattar stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. De tre återstående omfattar övriga stadsdelar och planen är att de ska bli färdiga under vintern 2022-2023.

Nyckelord

Kontakter

Miljöförvaltningen
Viveca Jansson, ekolog
e-post: viveca.jansson@stockholm.se
Tel: 0850828702

MiljöförvaltningenLovisa Wihk, presskontaktKommunikationsavdelningen

Den yttre och inre miljön i Stockholms stad, livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarliga verksamheter, till exempel industrier, kemikalieanvändning, luftövervakning, bullerfrågor bevakning av miljöaspekter i stadens planer för byggande och trafikleder.

Tel:08-508 28 979lovisa.wihk@stockholm.se

Bilder

Områden med bar sand gynnar många solitärbin och andra insekter. Foto: Johan Pontén.
Områden med bar sand gynnar många solitärbin och andra insekter. Foto: Johan Pontén.
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum