Uppsala kommun

Förslag på mer pengar till förskolor och skolor

Dela

Uppsala kommun föreslår en höjning av ersättningen till förskolor och skolor för att bedriva pedagogisk verksamhet. Grundbeloppet till samtliga skolformer föreslås öka. Förslagen bygger på den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget för 2019-2021, där en satsning på ökad kvalitet i alla skolformer lyfts fram.

Mål och budget 2019-2021 antogs av Kommunfullmäktige den 11 december 2018. I den riktas en satsning på ökad kvalitet i förskola, grundskola och gymnasieskola.

- Vi vill att så mycket pengar som möjligt går direkt till den pedagogiska verksamheten i form av ökade grundbelopp. Det ger förskolor och skolor stort utrymme att skapa kvalitativ verksamhet, säger Helena Hedman-Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden.

Nämnden vill med de ökade grundbeloppen även göra en extra satsning gällande grundsärskolan, för att höja ambitionen på skolverksamhet för barn med funktions-variation.

Grundbelopp är den ersättning som förskolor och skolor får per elev och månad som ska räcka till verksamhetens personalkostnader, lokalhyror, skolmat, läromedel och övriga kostnader. Om kommunfullmäktige den 27 maj 2019 beslutar att fastställa nämndens reviderade förslag kommer nya ersättningar att betalas ut i juni med en retroaktiv justering från och med januari.

Nytt förslag till uppräkning i procent:

Skolform

Uppräkning av grundbelopp i procent (tidigare förslag inom parentes)

Förskola

2,1 % (1,5)

Fritidshem

2,1 % (1,5)

Grundskola

2,2 % (1,5)

Grundsärskola

3,1 % (1,5)

Gymnasieskola

1,6 % (0,6)

Gymnasiesärskola

1,1 % (1,0)


Ersättningsdokumentet i sin helhet finns att läsa på Uppsala kommuns webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Förebyggande satsningar och ökat stöd till barns fritid och kultur- och föreningslivet12.12.2019 13:07:36 CETPressmeddelande

Under 2020 vill kulturnämnden i Uppsala skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående främst för barn, ungdomar och unga vuxna. Satsningen på förebyggande och främjande arbete i olika stadsdelar är en viktig del i Uppsala kommuns arbete för en trygg kommun. I dag tog kulturnämnden beslut om budget för nästa år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum