Försäkringskassan

Förslag till lagändringar inom sjukersättningen

Dela

Försäkringskassan föreslår lagändringar som påverkar rätten till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Förslaget innebär en ökad möjlighet till individuell hänsyn på grund av ålder och att begreppet ”arbetsmarknad” blir detsamma som vid bedömningen av rätten till sjukpenning vid dag 180.

Det är viktigt att den enskildes arbetsförmåga tas tillvara i den mån den finns vilket berättigar ett fortsatt begränsat inflöde till sjukersättning. Dagens regelverk resulterar dock i att individer blir fast i långa sjukskrivningar.

- Det här berör de människor som rimligen inte kommer att kunna återgå i arbete. Deras förutsättningar för att börja jobba är i praktiken helt uttömda eller mycket begränsade. Med de här åtgärderna hoppas vi att bedömningen av arbetsförmågan och nedsättningens inverkan på förvärvsförmågan upplevs som mer rimlig, säger Lars-Åke Brattlund, avdelningschef för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Totalt beviljades knappt 9000 personer sjukersättning under 2016 vilket är en historiskt låg nivå. Prognosen för 2017 är att färre än 6000 personer kommer att beviljas sjukersättning.

Förslag till lagändringar;

  • Att om det finns särskilda skäl får myndigheten från och med den tidpunkt ålderspension tidigast kan beviljas, på sökandes begäran, beakta individuella omständigheter vid bedömning av arbetsförmågan.
  • Begreppet ”arbetsmarknaden” i 33 kapitlet 10 § socialförsäkringsbalken ändras på ett sådant sätt att myndigheten vid bedömningen av arbetsförmågan ska beakta den försäkrades förmåga att förvärvsarbeta i ett ”normalt förekommande eller i ett annat för personen lämpligt tillgängligt arbete där hänsyn kan tas till aktivitetsbegränsningen”.

Fakta
Sjukersättning:
är en ersättning för den som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Tidigare kallad förtidspension.

Sjukpenning: är en ersättning för den som inte kan arbeta sin vanliga arbetstid på grund av sjukdom. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning.


Kontakt
Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum