Linköpings kommun

Förslag till ny detaljplan för Universitetssjukhuset

Dela

Detaljplanen innefattar Universitetssjukhusets område och beskriver hur området kan utvecklas för att kunna möta framtida lokalbehov för vård, utbildning och forskning.

Bild: Carlstedt arkitekter
Bild: Carlstedt arkitekter

Förslaget går i korthet ut på att sjukhuset ska kunna expandera över de öppna parkeringsytor som finns i områdets sydvästra del. Den södra entrén och kollektivtrafikhållplatsen ska kunna förbättras och nya sjukhusparker anläggas ner mot Tinnerbäcken. Förslaget innebär att Universitetssjukhuset har möjlighet att bli ungefär 50 procent större än idag.

Den tänkta utvecklingen kan ske i etapper över flera år och utifrån de behov som Region Östergötland ser.

– Universitetssjukhuset är en viktig verksamhet för Linköpings kommun. Förslaget på ny detaljplan ger Universitetssjukhuset goda möjligheter att utveckla vårdmiljöerna för regionens invånare för lång tid framöver, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Nödvändigt att utveckla

Utvecklingen av Universitetssjukhusets område är nödvändig av flera anledningar. Andelen äldre i vårt samhälle kommer att öka, vilket kommer att påverka det totala vårdbehovet hos befolkningen. Dessutom kommer nya krav på flexibla byggnader och lokaler för vårdverksamhet att uppstå i framtiden. Även utvecklingen inom forskningen kommer att kräva nya typer av lokaler som kan anpassas för olika specialområden och högteknologisk utrustning.

– Arbetet med att rusta Universitetssjukhuset har pågått de senaste tio åren med stora fastighetsinvesteringar. En ny detaljplan ger en framtida utvecklingspotential och fortsatt långsiktig möjlighet att möta nya behov och uppdrag, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.

Bedriver högspecialiserad vård

Universitetssjukhuset i Linköping har cirka 7 000 anställda och 2 500 studenter rör sig regelbundet inom området. Cirka 8000 personer har sin arbetsplats inom området. Sjukhuset bedriver högspecialiserad vård för den sydöstra sjukvårdsregionen med ett upptagningsområde på cirka en miljon invånare och har också riksuppdrag inom bland annat avancerad brännskadevård.

– För oss som bor och arbetar i Linköpings kommun är det såklart viktigt att områdets utveckling fungerar ihop med resten av staden och kommunen. Styrande för vår stadsutveckling är att vi utvecklar staden samtidigt som vi bygger vidare på de starka värden som Linköping redan har. Jag tycker att förslaget har tagit stor hänsyn till detta, säger Muharrem Demirok (C).

Allmänheten kan tycka till

Från 30 september till 11 november 2020 går det att tycka till om den föreslagna detaljplanen.

Mer information och förslaget som helhet finns på www.linkoping.se/detaljplan_universitetssjukhuset.

På grund av situationen med covid-19 har Linköpings kommun valt att presentera detaljplaneförslaget i en film, istället för ett fysiskt informationsmöte. Filmen finns att hitta på webbplatsen ovan.

Förslaget finns också på Kontakt Linköpings besökskontor på huvudbiblioteket.

Kontakter

Frida Lindebäck,
planeringsarkitekt vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
013-20 64 17, frida.lindeback@linkoping.se

Anna-Karin Anderwall,
fastighetsförvaltare Region Östergötland
010-103 76 03, anna-karin.anderwall@regionostergotland.se

Bilder

Bild: Carlstedt arkitekter
Bild: Carlstedt arkitekter
Ladda ned bild

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Satsningar på nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro22.10.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Behoven av anläggningar och utemiljöer ökar i takt med att Linköpings kommun växer. Tillgänglighet och närhet till olika platser för idrott och fysisk aktivitet är av stor betydelse för Linköpingsbornas hälsa och välbefinnande. Som ett led i att uppnå det har Kultur- och fritidsnämnden idag tagit beslut för ett nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro.

Resurser ska endast gå till insatser som ger goda resultat för Linköpingsbornas bästa21.10.2020 09:32:29 CESTPressmeddelande

Linköpingsbor som är i behov av omsorgsstöd och hjälp ska få det och då finns det inte utrymme för att resurser läggs på insatser som inte leder fram till goda resultat för Linköpingsbornas bästa. Därför fokuserar Allians för Linköping på tydligare uppföljning av insatser, effektivare arbete samt utvärdering av kommunens omsorgsarbete i social- och omsorgsnämndens internbudget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum