Umeå kommun

Förslag till ny idrottsanläggning och kontor på Noliaområdet

Dela

Umeå kommuns planeringsutskott tillstyrker förslaget till detaljplan för fastigheten Sömmen 1 på Noliaområdet, som innebär en ny idrottsanläggning samt kontor. Enligt beslutet ska bebyggelsestruktur och gestaltning anpassas så att den samspelar med den framtida omvandlingen av Vännäsvägen till stadsgata.

– Detaljplanen möjliggör ett tillskott av ytterligare idrottsanläggningar samt en anslutande kontorsdel i området, där det finns goda möjligheter till samnyttjande av lokaler och intilliggande ytor. Detaljplanen stärker även visionen om en inriktning mot en blandstad, vilket ger motiv att godkänna den, säger Janet Ågren, ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Förslaget tar även höjd för en framtida omvandling av Vännäsvägen till stadsgata. Likaså underlättar föreslagen bebyggelse en anpassning till ett omvandlat stadsrum med höga byggnader och andra anspråk mot gatan.

Enligt utskottet är det viktigt att bibehålla dessa delar i den fortsatta planprocessen så att en framtida omvandling av Vännäsvägen inte försvåras.

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
kommunstyrelsens planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet22.1.2020 16:36:11 CETPressmeddelande

Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts av byggnadsnämnden. Totalt blir det cirka 150-220 lägenheter i hus med fyra till sex bostadsvåningar. Justeringar som gjorts i planen inför antagandet är bland annat att byggnadshöjden för vissa delar har sänkts något för att minska skuggpåverkan och att delar av byggrätten längs Skiftesvägen flyttats in en bit i kvarteret. Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum