Konkurrensverket

Förslaget att allmännyttan inte behöver upphandla är varken genomförbart eller önskvärt

Dela

I betänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” läggs ett lagförslag som innebär att allmännyttiga kommunala bostadsbolag inte behöver upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. Lagförslaget är varken tillräckligt underbyggt eller rättsligt genomförbart. Det anser Konkurrensverket som är kritiskt till förslaget.

Utredningen anser att de kommunala bostadsbolagen tvingas att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) i sina upphandlingar trots att det inte skulle behövas. Skälet är, enligt utredningen, att den svenska lagen använder ett annat språkbruk än upphandlingsdirektiven. Konkurrensverket delar inte den tolkningen av upphandlingsdirektiven.

– För mig är det klart att de allmännyttiga bolagen omfattas av direktiven. Hur vi uttrycker oss i den svenska lagtexten har i det sammanhanget ingen betydelse, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Utredningen menar att allmännyttiga bostadsbolag kan likställas med vinstmaximerande privata bostadsbolag eftersom de drivs i vinstsyfte. Enligt utredningen tillgodoser de kommunala bolagen ett behov i det allmännas intresse, men som är av industriell och kommersiell karaktär.

Konkurrensverket delar inte den bedömningen och framhåller att kommunala bostadsbolag omfattas av lagen om allmännyttiga bostadsbolag vars syfte är att tillse att bolagen inte verkar på hyres- och bostadsmarknaden på ett sätt som är konkurrenssnedvridande. Enligt Konkurrensverket kan inte allmännyttiga bostadsbolag likställas med vinstmaximerande privata bolag då avkastningskraven hålls nere för att öka bolagens möjligheter att ta ett långsiktigt samhällsansvar.

– Upphandlingslagstiftningens syfte är i första hand att säkerställa att upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ likabehandlar leverantörer utan några ovidkommande hänsyn. De allmännyttiga bostadsbolagens huvudsakliga syfte är att långsiktigt tillgodose kommunens behov av bostäder. De kan därför inte ta endast rena ekonomiska hänsyn och därmed kan det behov som de tillgodoser inte anses vara av industriell eller kommersiell karaktär, säger Rikard Jermsten.

Baserat på det material som utredningen presenterar anser Konkurrensverket att det inte går att dra slutsatsen att LOU fördyrar. Av utredningen framgår inte heller att någon oberoende bedömning vad gäller allmännyttans byggkostnader har gjorts. I den sammanställning och redovisning av byggmaterialindustrin som Konkurrensverket nyligen presenterade i rapporten ”Konkurrensen i byggmaterialindustrin” framgick inga tecken på att LOU skulle öka byggkostnaderna.

– En väl utformad upphandling, med lämpligt förfarande och med en god analys av upphandlingsföremålet, ger samma förutsättningar som privata upphandlingar. LOU ställer inte upp några hinder, säger Rikard Jermsten.

Läs hela yttrandet på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Region Värmland skulle ha upphandlat presentkort21.6.2022 15:48:23 CEST | Pressmeddelande

När Region Värmland ingick avtal med olika leverantörer för att ge presentkort till sina medarbetare var det fråga om en sådan transaktion som omfattas av lagen om offentlig upphandling. Avtalen skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom ingen annonsering gjordes yrkar Konkurrensverket nu att Region Värmland ska betala knappt 1,3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket förbjuder tillfälligt Nasdaq att ta upp vissa aktier till handel för att skydda konkurrensen3.6.2022 22:12:58 CEST | Pressmeddelande

Nasdaq, som bedriver börshandel i Sverige, har aviserat att de kommer erbjuda handel med aktier i bolag som är noterade på Nordic Growth Markets marknad Nordic SME, utan att de berörda bolagen har lämnat sitt samtycke. Konkurrensverket har funnit att agerandet sannolikt utgör en överträdelse av förbudet mot missbruk av en dominerande ställning, och ålägger därför Nasdaq att inte ta upp handel med aktier i bolag som finns hos NGM om bolagen själva inte har samtyckt till detta. Beslutet är interimistiskt och gäller tills den fördjupade utredningen är klar.

Västra Götalandsregionen skulle ha annonserat köp av digital utbildning om arbetsrätt23.5.2022 14:34:08 CEST | Pressmeddelande

Enligt Västra Götalandsregionen fanns bara en leverantör som kunde erbjuda den digitala utbildning i arbetsrätt som regionen hade behov av. Regionen tecknade därför avtal utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Det var en otillåten direktupphandling, anser Konkurrensverket som yrkar att regionen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot LOU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum