Konkurrensverket

Förslaget att allmännyttan inte behöver upphandla är varken genomförbart eller önskvärt

Dela

I betänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” läggs ett lagförslag som innebär att allmännyttiga kommunala bostadsbolag inte behöver upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. Lagförslaget är varken tillräckligt underbyggt eller rättsligt genomförbart. Det anser Konkurrensverket som är kritiskt till förslaget.

Utredningen anser att de kommunala bostadsbolagen tvingas att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) i sina upphandlingar trots att det inte skulle behövas. Skälet är, enligt utredningen, att den svenska lagen använder ett annat språkbruk än upphandlingsdirektiven. Konkurrensverket delar inte den tolkningen av upphandlingsdirektiven.

– För mig är det klart att de allmännyttiga bolagen omfattas av direktiven. Hur vi uttrycker oss i den svenska lagtexten har i det sammanhanget ingen betydelse, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Utredningen menar att allmännyttiga bostadsbolag kan likställas med vinstmaximerande privata bostadsbolag eftersom de drivs i vinstsyfte. Enligt utredningen tillgodoser de kommunala bolagen ett behov i det allmännas intresse, men som är av industriell och kommersiell karaktär.

Konkurrensverket delar inte den bedömningen och framhåller att kommunala bostadsbolag omfattas av lagen om allmännyttiga bostadsbolag vars syfte är att tillse att bolagen inte verkar på hyres- och bostadsmarknaden på ett sätt som är konkurrenssnedvridande. Enligt Konkurrensverket kan inte allmännyttiga bostadsbolag likställas med vinstmaximerande privata bolag då avkastningskraven hålls nere för att öka bolagens möjligheter att ta ett långsiktigt samhällsansvar.

– Upphandlingslagstiftningens syfte är i första hand att säkerställa att upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ likabehandlar leverantörer utan några ovidkommande hänsyn. De allmännyttiga bostadsbolagens huvudsakliga syfte är att långsiktigt tillgodose kommunens behov av bostäder. De kan därför inte ta endast rena ekonomiska hänsyn och därmed kan det behov som de tillgodoser inte anses vara av industriell eller kommersiell karaktär, säger Rikard Jermsten.

Baserat på det material som utredningen presenterar anser Konkurrensverket att det inte går att dra slutsatsen att LOU fördyrar. Av utredningen framgår inte heller att någon oberoende bedömning vad gäller allmännyttans byggkostnader har gjorts. I den sammanställning och redovisning av byggmaterialindustrin som Konkurrensverket nyligen presenterade i rapporten ”Konkurrensen i byggmaterialindustrin” framgick inga tecken på att LOU skulle öka byggkostnaderna.

– En väl utformad upphandling, med lämpligt förfarande och med en god analys av upphandlingsföremålet, ger samma förutsättningar som privata upphandlingar. LOU ställer inte upp några hinder, säger Rikard Jermsten.

Läs hela yttrandet på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Västra Götalandsregionen har gjort flera otillåtna köp av laboratorieanalystjänster7.11.2022 15:26:07 CET | Pressmeddelande

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är en del av Västra Götalandsregionen, har under perioden 2019 till 2021 anlitat mer än 30 leverantörer för att utföra laboratorieanalystjänster, bland annat Lunds universitet. Inget av avtalen med universitet har annonserats enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de utgör otillåtna direktupphandlingar och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

Taxibolag ska betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete i färdtjänstupphandling20.10.2022 17:08:23 CEST | Pressmeddelande

Två taxibolag samarbetade på ett otillåtet sätt i samband med att de lämnade anbud vid en upphandling av färdtjänstresor. Konkurrensverket har beslutat att företagen ska betala konkurrensskadeavgift på sammanlagt 1 550 000 kronor. Företagens ekonomiska situation har medfört att avgiften har bestämts till lägre belopp än vad överträdelsens allvar motiverar.

Arla Foods får inte eftergift i mål om otillåtet samarbete6.10.2022 18:52:18 CEST | Pressmeddelande

Arla Foods ska betala konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till ett otillåtet samarbete i samband med en upphandling. Det fastslår Patent- och marknadsöverdomstolen i en dom. Domstolen slår också fast att ett företag på eget initiativ måste träda fram och lämna information till Konkurrensverket för att komma i fråga för eftergift, det vill säga att slippa betala konkurrensskadeavgift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum