Norrköpings kommun

Först i landet med regionalt nätverk för studiehandledare

Dela

Norrköpings kommun har tillsammans med LiU (Linköpings universitet) nyligen startat upp det regionala nätverket RÖST för studiehandledare. Det är första gången ett sådant nätverk startas i Sverige, och syftet är bland annat att stärka studiehandledarens roll och uppdrag. Detta väntas i sin tur bidra till ökad likvärdighet och förbättrade skolresultat.

Foto från: mostphotos.com
Fotograf: Dusan Zider
Foto från: mostphotos.com Fotograf: Dusan Zider

Studiehandledaren är en viktig person i skolan som stöttar elever som behöver stöd i undervisningen på andra språk än svenska. Det arbetet har ofta stor betydelse för elevens skolresultat.

– Om en elev har sitt kunskapsrelaterade språk på annat språk än svenska kan det behövas studiehandledning på det språket för att eleven ska få möjlighet till parallella processer. Man vet att det gynnar både den fortsatta kunskapsutvecklingen och utvecklingen av det svenska språket, säger Helena Grönås vid LiU. Vartefter som eleven får mer och mer språkkunskaper i det svenska språket kommer studiehandledningen behövas allt mindre för att slutligen helt kunna tas bort som stödinsats.

Samtliga tretton kommuner i länet ingår i RÖST, som inledningsvis ska drivas som ett tvåårigt projekt. Förhoppningen är att det sedan ska drivas vidare inom ordinarie verksamhet. Länsstyrelsen Östergötland har beviljat strax över 700 000 kronor i stöd för projektet.

– Vi är väldigt glada över att blivit beviljade medel från Länsstyrelsen, det innebär att vi nu under minst två år kan arbeta aktivt för att fokusera på utveckling som är kopplat till studiehandledning, säger Åza Jarlsdotter vid forsknings- och utvecklingsenheten inom Norrköpings kommun. Vår uppfattning är att det i dagsläget inte finns någon motsvarighet till RÖST någon annanstans i landet – det gör att vi känner oss extra stolta över att vi som region tydligt markerar att det här är ett område som vi prioriterar och värdesätter. Vikten av att gemensamt gå framåt i dessa frågor är helt avgörande för elevernas möjlighet till framgångsrik utbildning på lika villkor.

Nätverket kommer att träffas regelbundet genom konferenser och tematräffar. Det kommer också att bjudas in till träffar där skolledning får möjlighet att fördjupa sig inom området studiehandledning. Förutom att stärka yrkesgruppen studiehandledare och skapa likvärdighet inom regionen, har nätverket också som mål att skapa förståelse för studiehandledarnas uppdrag, förutsättningar och möjligheter, samt synliggöra yrket för flerspråkiga vuxna med goda ämneskunskaper.

– Vi hoppas och tror att detta kommer göra stor skillnad på skolornas möjlighet att erbjuda studiehandledning till elever som behöver och har rätt till det. Vi tänker också att detta projekt ska stärka attraktiviteten för yrket, det är idag ett uppdrag i skolan som verkligen behöver synliggöras som en av nyckelfunktionerna för flerspråkiga elevers framgångsrika skolresultat. Genom en studiehandledning med hög kvalitet och med rätt organisatoriska förutsättningar skapar vi bättre förutsättningar för en likvärdig skola, säger Åza Jarlsdotter.

Kontakt:
Åza Jarlsdotter
Titel: utvecklingsledare vid forsknings- och utvecklingsenheten, utbildningskontoret, Norrköpings kommun
Telefon: 011-151167 alt 0725-379060 
aza.jarlsdotter@norrkoping.se

Helena Grönås
Titel: universitetsadjunkt/ämnesföreståndare, svenska som andraspråk, Linköpings universitet
Telefon: 073-541 80 33 
helena.gronas@liu.se

______________________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Bilder

Foto från: mostphotos.com
Fotograf: Dusan Zider
Foto från: mostphotos.com Fotograf: Dusan Zider
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum