Första AP-fonden

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor

Dela

Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

  • Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 124 mdkr för 2020, vilket motsvarar 8,1 procent i genomsnittlig avkastning.
  • AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 8,7 respektive 8,5 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 2,8 respektive 2,7 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet.
  • Vid utgången av 2020 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1651 mdkr, vilket är en ökning med 92 mdkr jämfört med utgången av 2019.
  • AP-fonderna betalade under 2020 in 32 mdkr för att täcka underskott i pensionssystemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobidrag till pensionssystemet varit 176 mdkr. Fondernas avkastning har starkt bidragit till pensionssystemet och är anledningen till att fondernas andel av pensionssystemet numera är 16 procent av tillgångarna att jämföra med mindre än 10 procent 2001.
  • AP-fonderna har under året tagit flera steg i riktning mot att ligga i linje med Parisavtalet. Under 2020 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 25 procent. Av årets minskning av utsläppen beror 23 procentenheter på AP-fondernas portföljförändringar och 2 procentenheter beror på att portföljbolagen minskat sina utsläpp.
  • AP-fondernas etikråd har bland annat tillsammans med Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter ställt krav på de stora tech-bolagen att stärka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och stödja FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Kerstin Hessius vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

”Vi är stolta över att tillsammans redovisa ett starkt resultat för 2020. AP-fonderna levererar en långsiktig avkastning som över tid väsentligt överstiger inkomstindexets utveckling, vilket innebär att AP-fonderna har bidragit till pensionssystemets stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit mycket hög, i genomsnitt 8,5 procent per år. Vi kan också konstatera att AP-fondernas utvecklingsarbete inom hållbarhet fortsatt gör att vi ligger i framkant inom detta område i jämförelse med många av världens största pensionsförvaltare.”

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se samt www.ap4.se

Kontakter

Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se
Kristina Hedberg, VD-assistent, AP3, kristina.hedberg@ap3.se
Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se

Länkar

Om

Första AP-fonden
Första AP-fonden
Regeringsgatan 28
103 25 Stockholm

08-566 202 00https://www.ap1.se/

AP-fonderna (AP1-AP4)

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. AP-fonderna har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

Rapid economic rebound and high market activity enabled a strong financial result21.7.2021 09:00:00 CEST | Press release

The first half of 2021 was characterised by high global capital market activity backed by a rapid economic rebound and strong risk appetite. Första AP-fonden’s (AP1) financial return for the first half of 2021 was 11.0 per cent before expenses and 10.9 per cent after expenses. A total of SEK 4.2 billion was transferred to the income pension system and at the end of June 2021 the Fund had assets under management of SEK 431.5 billion.

Rekordsnabb återhämtning och hög aktivitetsnivå bidrog till ett starkt resultat21.7.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det första halvåret präglades av en hög aktivitet på världens kapitalmarknader, till följd av en rekordsnabb återhämtning och fortsatt god riskaptit. Första AP-fondens (AP1) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 11,0 procent före kostnader och 10,9 procent efter kostnader. Totalt har 4,2 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid halvårsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 431,5 miljarder kronor.

Första AP-fonden (AP1) delivered a return of 9.7 per cent and reduced its carbon footprint and costs considerably in 2020.25.2.2021 09:00:00 CET | Press release

During a challenging year AP1 delivered a high return of 9.7 per cent after costs, with net investment income amounting to SEK 34.8 billion. SEK 7.9 billion were transferred to the national income pension system. The Fund’s year-end assets under management amounted to SEK 392.6 billion. Costs were cut by SEK 123 million, a decrease of 29 per cent year-on-year, and the equity portfolio’s carbon footprint was reduced by 46 per cent during the same period.

Första AP-fonden redovisar en avkastning på 9,7 procent och sänkte koldioxidavtrycket och kostnaderna kraftigt under 202025.2.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Under ett utmanande år levererade Första AP-fonden en hög avkastning på 9,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 34,8 miljarder kronor. Totalt har 7,9 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid årsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 392,6 miljarder kronor. Under året har kostnaderna sänkts med 123 miljoner kronor, en minskning med 29 procent, och aktieportföljens koldioxidavtryck sänktes med 46 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum