Tekniska verken i Linköping

Första återbrukshallen invigd

Dela

Under våren har Tekniska verken byggt tre mottagningshallar för återbruk på återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma. Den första hallen är nu färdigbyggd och invigdes idag på Ullstämma. Malmen och Gärstad står sedan på tur att öppna 28 oktober respektive 25 november.

Syftet med återbrukshallarna är att skapa bättre förutsättningar för ett cirkulärt resurseffektivt samhälle, där mer saker ska kunna återanvändas igen för att på så vis minska avfallsmängderna. Redan idag skänks mycket till återbruk men det behöver bli ännu bättre, eftersom alltför många fullt användbara saker slängs i återvinningscontainrarna.

Vi arbetar hela tiden med att vara resurseffektiva, det är vår ledstjärna. Då handlar det inte bara om energieffektivitet, utan även om att utveckla en cirkulär ekonomi där varje möjlighet att reducera avfallsmängden i samhället måste tillvaratas. En stor del av det avfall som kommer till våra återvinningscentraler kan användas på ett bättre sätt än att bara bli råvara för vår energiproduktion. Återbrukshallarna hjälper till att göra det möjligt, när saker som kommer dit nu i större utsträckning kan göra nytta i samhället. Det är ytterligare en viktig pusselbit för oss i vår strävan att förverkliga visionen om den resurseffektivaste regionen i världen, säger Gösta Gustavsson, styrelseordförande i Tekniska verken. 

Återbrukshallarna som är 200 kvadratmeter stora är placerade precis i början av återvinningscentralerna, och är det första som besökarna möter när de kommer in på området. Där får de ett personligt bemötande och en direkt återkoppling på om sakerna de har med sig bäst lämpar sig för återbruk eller återvinning. Bemanningspersonalen tar sedan emot sakerna och bär in dem i hallen, på så sätt blir hanteringen smidig.

Bemanningen sker i samarbete med Linköpings kommun, och är tjänster som skapar meningsfull sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tekniska verken har anställt tre personer som kommer att jobba i mottagningshallarna.

- Det är så glädjande att se samarbetet mellan Tekniska verken och Arbetsmarknadsnämnden. Återbruken kommer att vara ett av flera viktiga projekt för att hjälpa människor som idag är långt ifrån egen försörjning, att hitta en väg in på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning, säger Fredrik Lundén, ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Det som lämnas vid återbrukshallarna kommer att säljas eller skänkas vidare via lokala välgörenhetsorganisationers butiker och verksamheter, ingen försäljning sker på återvinningscentralerna.

Genom återanvändning av produkter minskar avfallsmängderna, samtidigt som energi och resurser sparas när färre produkter behöver nyproduceras. Återbrukshallarna kommer att ta emot kläder, textilier, heminredning, möbler, husgeråd m m.

- I våra hallar jobbar vi med återbruk, men vi  kallar det egentligen hellre för omtanke eftersom sakerna som kommer in där kan användas om och om igen av någon annan. Samtidigt gör det gott för världen, det är idén med våra nya återbrukshallar, säger Liselott Myrbråten, affärsområdeschef för avfallstjänster på Tekniska verken i Linköping.

Den totala kostnaden för alla tre mottagningshallarna är 5 miljoner kronor, samt kostnader för tre nya tjänster. Klimatklivet har bidragit med 35 procent av kostnaden. Projektet har tilldelats Klimatklivetbidrag utifrån den koldioxidbesparing som fås genom förhindrad nyproduktion. Om 3 000 ton avfall återbrukas varje år beräknas koldioxidbesparingen bli 10 800 ton per år, vilket är lika stor klimatnytta som om 10 000 personer skulle låta bli att shoppa under ett år.


För mer information kontakta gärna:

Gösta Gustavsson, styrelseordförande Tekniska verken, 070-540 19 32
gosta.gustavsson@tekniskaverken.se

Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden, 076-764 65 83
fredrik.lunden@linkoping.se

Liselott Myrbråten, affärsområdeschef avfallstjänster, Tekniska verken,
013-20 80 43
liselott.myrbraten@tekniskaverken.se


Avfallstrappan:

Avfallstrappan är den hierarki som styr hur avfallet i Sverige och inom EU ska hanteras och den ser ut så här:

  1. Förebygga – se till att avfallet inte uppkommer och att minska farliga ämnen i omlopp. Exempelvis att välja kvalitet framför kvantitet. Låna, hyra, laga istället för att köpa.
  2. Återanvända - köpa och sälja second hand
  3. Materialåtervinna - ta vara på materialet i sånt som inte kan användas längre och återvinna det till nya produkter.
  4. Energiåtervinna – när något inte kan materialåtervinnas är avfallet en viktig resurs som kan användas för produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla. Det ersätter då andra bränslen.
  5. Deponera – Om avfallet inte kan energiåtervinnas återstår att lägga det på en deponi.

Klimatklivet:
Klimatklivet är fokuserat på lokala investeringar för största möjliga klimatnytta och administreras av Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna. Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet.
Läs mer om klimatklivet här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum