Läkemedelsverket

Första biverkningsrapporten direkt från journalsystem

Dela

Läkemedelsverkets nya digitala tjänst tar emot rapporter om misstänkta biverkningar direkt från sjukvårdens journalsystem. Region Uppsala var första region att ansluta sig, och idag togs den första rapporten emot.

Det svenska systemet med att sjukvården ska rapportera in misstänkta biverkningar har funnits sedan mitten av 1960-talet. För femton år sedan infördes elektronisk rapportering för hälso- och sjukvårdspersonal, apotekspersonal och allmänhet.

Idag har ytterligare ett viktigt steg tagits då rapporteringen nu kan ske direkt från sjukvårdens egna journalsystem. Den första rapporten från Region Uppsala inkom i morse.

– Rapportering direkt från journalsystemen underlättar för sjukvården och kommer att bidra till bättre kvalitet på rapporterna då många uppgifter om patienten hämtas automatiskt, säger Ebba Hallberg, chef på Läkemedelsverket. Vi hoppas att denna lösning bidrar till att man i ännu högre grad kan bidra till att öka kunskapen om våra läkemedel.

Region Uppsala är den första aktören som ansluter sig till Nationell rapportering av misstänkta biverkningar av läkemedel (NMBL).

– Det är mycket glädjande att vi nu får ett enkelt och snabbt sätt att överföra viktig biverkningsinformation direkt från vårt journalsystem. Tack vare ett mycket nära samarbete med vår leverantör och de åtta andra regioner som använder samma system kommer också denna lösning snabbt att kunna införas nationellt, säger Erik Sköldenberg, chefsläkare i Region Uppsala och ansvarig för Elektronisk Patientjournal.

Läkemedelsverket har en pågående dialog med samtliga regioner och bedömer att fler aktörer kommer att ansluta sig till systemet under året.

Om rapporteringen av misstänkta biverkningar

De allra flesta vanliga biverkningar för ett läkemedel upptäcks i de kliniska testerna som görs innan läkemedlen godkänns. De finns beskrivna i den produktinformation som riktar sig till patienter och sjukvårdspersonal. Efter att ett läkemedel har godkänts och börjat användas fortsätter man att samla kunskap, till exempel genom fortsatta studier eller inrapportering av misstänkta biverkningar. Varje rapport som inkommer till Läkemedelsverket utreds noga och samlas i ett EU-gemensamt register (Eudravigilance) som är grunden för den löpande säkerhetsövervakningen inom EU.

Nyckelord

Kontakter

Jessica Elgenstierna
presschef Region Uppsala
telefon 070-611 39 51

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum