Akademiska sjukhuset

Första patienten opereras i MR-hybriden på Akademiska

Dela

Individualiserad strålterapi och avancerad teknik för kombinerad operation och bildvisning är signum för den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset. För ett år sedan var sjukhuset först i Sveriges med MR-Linac. Idag opereras den första patienten i den nya operationssalen med takhängd, rörlig MR-kamera, en så kallad MR-hybrid. Tekniken möjliggör mer precisa resultat vid operationer av bland annat hjärntumörer.

Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.
Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.

– Det känns oerhört skönt att vi nu kan börja operera patienter med denna toppmoderna teknik. MR-hybriden gör det möjligt att göra undersökningar under pågående operation genom att ta högupplösta bilder. Härmed minskar riskenför att operationer måste göras om, säger Eric Wahlberg, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Våren 2019 levererades den sju ton tunga magneten till den takhängda MR-kameran. Tanken var att den skulle tas i drift redan i våras, men detta blev uppskjutet på grund av coronapandemin.

En MR-hybrid är en kombination av MR-kamera och operationssal och kallas också intraoperativ MR-operationssal (MR-OP). När kameran ska användas så flyttas MR-kameran in i operationssalen, via en räls i taket. Detta gör undersökningen mycket säker för patienten då man inte behöver flytta på operationsbordet som patienten ligger på. Tekniken kommer framförallt att användas vid operationer av hjärntumörer på barn, komplicerade hjärntumörer på vuxna, epilepsikirurgi och behandling av Parkinsons sjukdom.

Akademiska sjukhusets MR-hybrid är den andra i Norden. I Europa finns liknande utrustning endast på ett fåtal platser.

– Våra patienter är vinnare när Akademiska fortsätter att ligga i framkant med ny toppmodern utrustning som ger läkarna unika möjligheter att genomföra ingreppet. Vi erbjuder säkrare operationer av till exempel hjärntumörer med MR-hybriden då operation och bilddiagnostik sker på samma ställe och patienten inte behöver förflyttas under ingreppet, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, och fortsätter:

– Det är oerhört roligt att vi kan vara det andra sjukhuset i Norden att kunna erbjuda den här mycket avancerade lösningen som leder till att svårt sjuka patienter får ett bättre omhändertagande.

För mer information, kontakta:
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 34 01, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, tel: 072-227 02 37, e-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se


FAKTA:
Medicinteknisk utrustning i den nya vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100/101 på Akademiska sjukhuset

  • Linjäraccelerator: En anläggning som accelererar elektroner till hög elektrisk spänning (mega elektronvoltnivå) för att sen användas som joniserande strålar i form av elektroner eller fotoner för strålbehandling av cancersjukdomar och i mindre grad för godartade tumörer.
  • MR-hybrid, en takhängd MR-kamera, som möjliggör operation och bildvisning samtidigt. MR-kameran flyttas in i operationssalen via en räls i taket. Undersökning kan göras utan att man behöver flytta patienten från operationsbordet. Denna lösning garanterar stor säkerhet för patienten när undersökningen görs. Tekniken kallas även intraoperativ MR.
  • MR-linac: ett strålbehandlingssystem som kombinerar strålning via en linjäraccelerator med bilddiagnostik. Systemet möjliggör effektivare, mer individanpassad strålbehandling, så kallad bildstyrd (MR-adaptiv) strålbehandling. Läkare kan t ex ta bilder med diagnostisk kvalitet av tumören och omkringliggande frisk vävnad direkt innan och under strålbehandlingen.
  • Tre MR-kameror: Placerade i ett gemensamt plan mellan strålbehandlingsavdelningen och bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC). Underlättar bland annat exakt kartläggning av tumörer och så kallad MR-only planering av strålbehandling. Lokaliseringen främjar utveckling och forskning inom diagnostik gällande tumör- och organrörelser samt strålningseffekter och biverkningar.
  • 1 DT: Datortomografi används inför strålbehandling. Bilderna visar tumörens utbredning och läge samt vilket område som behöver täckas/undvikas för att skona känsliga organ. Informationen ligger även till grund för dosplanering som görs inför strålbehandlingen.
  • 2 PET-DT: Positronemissionstomografi och datortomografi visar fördelningen av radioaktiva spårämnen i kroppen i tredimensionella bilder. Apparaten används för avancerad diagnostik inom bland annat onkologi, neurologi och kardiologi. Akademiska är ett av de ledande sjukhusen i Europa inom PET-diagnostik med sjukdomsspecifika markörer.

    4 SPECT-DT: Singelfotonemissionstomografi och datortomografi är en gammakamera kombinerad med en datortomograf som används inom nuklearmedicin. Apparaten genererar tredimensionella bilder av fysiologiska och biologiska funktioner med hjälp av administrerade gammastrålande radioaktiva isotoper (radiofarmaka). Kombinationen med en DT ger bland annat möjligheten att få en tredimensionell bild av strukturer under samma undersökningstillfälle.
  • 2 brachyapparater: Används för intern strålbehandling. Ett radioaktivt preparat placeras nära eller i målområdet via naturliga håligheter. Alternativt med nålar som sticks in via huden till målområdet.
  • 2 angiohybrider: Apparaternaska i första hand användas för så kallade interventionella ingrepp inom kärlkirurgi, exempelvis cirkulationsstörningar i benen, förträngningar i halspulsådern och bråck på kroppspulsådern. 

 

 

Nyckelord

Bilder

Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.
Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.
Ladda ned bild
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Psykiatriläkare varnar: Covidinfektion kan utlösa psykos20.7.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Både epidemiologiska och registerbaserade studier visar att autoimmun sjukdom och allvarliga infektioner tredubblar risken för psykos. Likaså att individer med psykotiska störningar löper cirka 50 procents förhöjd risk för autoimmuna sjukdomar. Läkare inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset ser kopplingar mellan psykos och autoimmuna tillstånd orsakade av coronavirus och manar till ökad medvetenhet.

Genetiska riskfaktorer för allvarlig COVID-19 uppdagade genom stort internationellt forskningssamarbete8.7.2021 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ärftlig risk att utveckla lungcancer och vissa autoimmuna sjukdomar kan förklara varför en del patienter drabbas av svår, livshotande covid-19-sjukdom. Det framgår av en internationell genetisk forskningsstudie publicerad i Nature där man identifierat 13 specifika genvarianter och där forskare från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet samt Karolinska institutet medverkat.

Bättre synkning av insatser vid samsjuklighet målet för länsövergripande satsning7.7.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Ansvaret för vård och behandling vid samsjuklighet är uppsplittrat på många aktörer, vilket ofta leder till att patienterna ”hamnar mellan stolarna”. Nu har beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset startat ett projekt för att förbättra samverkan i Uppsala län.

Fler solskadade kan erbjudas PDT-behandling via drop-in22.6.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Nu permanentas drop-in-mottagningen på Akademiska sjukhuset för patienter remitterade till behandling med dagsljus-PDT. Målgruppen är patienter med så kallade aktiniska keratoser, milda och måttliga solskador som kan utvecklas till skivepitelcancer. Behandlingen innebär att den skadade huden smörjs in med en kräm som gör att de sjuka cellerna förstörs vid kontakt med dagsljus. Mottagningen, som öppnades förra sommaren, har bidragit till att fler patienter kan behandlas samtidigt som personalen ser stora tidsvinster.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum