Akademiska sjukhuset

Första patienten opereras i MR-hybriden på Akademiska

Dela

Individualiserad strålterapi och avancerad teknik för kombinerad operation och bildvisning är signum för den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset. För ett år sedan var sjukhuset först i Sveriges med MR-Linac. Idag opereras den första patienten i den nya operationssalen med takhängd, rörlig MR-kamera, en så kallad MR-hybrid. Tekniken möjliggör mer precisa resultat vid operationer av bland annat hjärntumörer.

Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.
Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.

– Det känns oerhört skönt att vi nu kan börja operera patienter med denna toppmoderna teknik. MR-hybriden gör det möjligt att göra undersökningar under pågående operation genom att ta högupplösta bilder. Härmed minskar riskenför att operationer måste göras om, säger Eric Wahlberg, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset.

Våren 2019 levererades den sju ton tunga magneten till den takhängda MR-kameran. Tanken var att den skulle tas i drift redan i våras, men detta blev uppskjutet på grund av coronapandemin.

En MR-hybrid är en kombination av MR-kamera och operationssal och kallas också intraoperativ MR-operationssal (MR-OP). När kameran ska användas så flyttas MR-kameran in i operationssalen, via en räls i taket. Detta gör undersökningen mycket säker för patienten då man inte behöver flytta på operationsbordet som patienten ligger på. Tekniken kommer framförallt att användas vid operationer av hjärntumörer på barn, komplicerade hjärntumörer på vuxna, epilepsikirurgi och behandling av Parkinsons sjukdom.

Akademiska sjukhusets MR-hybrid är den andra i Norden. I Europa finns liknande utrustning endast på ett fåtal platser.

– Våra patienter är vinnare när Akademiska fortsätter att ligga i framkant med ny toppmodern utrustning som ger läkarna unika möjligheter att genomföra ingreppet. Vi erbjuder säkrare operationer av till exempel hjärntumörer med MR-hybriden då operation och bilddiagnostik sker på samma ställe och patienten inte behöver förflyttas under ingreppet, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, och fortsätter:

– Det är oerhört roligt att vi kan vara det andra sjukhuset i Norden att kunna erbjuda den här mycket avancerade lösningen som leder till att svårt sjuka patienter får ett bättre omhändertagande.

För mer information, kontakta:
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 34 01, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, tel: 072-227 02 37, e-post: malin.sjoberg.hogrell@regionuppsala.se


FAKTA:
Medicinteknisk utrustning i den nya vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100/101 på Akademiska sjukhuset

  • Linjäraccelerator: En anläggning som accelererar elektroner till hög elektrisk spänning (mega elektronvoltnivå) för att sen användas som joniserande strålar i form av elektroner eller fotoner för strålbehandling av cancersjukdomar och i mindre grad för godartade tumörer.
  • MR-hybrid, en takhängd MR-kamera, som möjliggör operation och bildvisning samtidigt. MR-kameran flyttas in i operationssalen via en räls i taket. Undersökning kan göras utan att man behöver flytta patienten från operationsbordet. Denna lösning garanterar stor säkerhet för patienten när undersökningen görs. Tekniken kallas även intraoperativ MR.
  • MR-linac: ett strålbehandlingssystem som kombinerar strålning via en linjäraccelerator med bilddiagnostik. Systemet möjliggör effektivare, mer individanpassad strålbehandling, så kallad bildstyrd (MR-adaptiv) strålbehandling. Läkare kan t ex ta bilder med diagnostisk kvalitet av tumören och omkringliggande frisk vävnad direkt innan och under strålbehandlingen.
  • Tre MR-kameror: Placerade i ett gemensamt plan mellan strålbehandlingsavdelningen och bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC). Underlättar bland annat exakt kartläggning av tumörer och så kallad MR-only planering av strålbehandling. Lokaliseringen främjar utveckling och forskning inom diagnostik gällande tumör- och organrörelser samt strålningseffekter och biverkningar.
  • 1 DT: Datortomografi används inför strålbehandling. Bilderna visar tumörens utbredning och läge samt vilket område som behöver täckas/undvikas för att skona känsliga organ. Informationen ligger även till grund för dosplanering som görs inför strålbehandlingen.
  • 2 PET-DT: Positronemissionstomografi och datortomografi visar fördelningen av radioaktiva spårämnen i kroppen i tredimensionella bilder. Apparaten används för avancerad diagnostik inom bland annat onkologi, neurologi och kardiologi. Akademiska är ett av de ledande sjukhusen i Europa inom PET-diagnostik med sjukdomsspecifika markörer.

    4 SPECT-DT: Singelfotonemissionstomografi och datortomografi är en gammakamera kombinerad med en datortomograf som används inom nuklearmedicin. Apparaten genererar tredimensionella bilder av fysiologiska och biologiska funktioner med hjälp av administrerade gammastrålande radioaktiva isotoper (radiofarmaka). Kombinationen med en DT ger bland annat möjligheten att få en tredimensionell bild av strukturer under samma undersökningstillfälle.
  • 2 brachyapparater: Används för intern strålbehandling. Ett radioaktivt preparat placeras nära eller i målområdet via naturliga håligheter. Alternativt med nålar som sticks in via huden till målområdet.
  • 2 angiohybrider: Apparaternaska i första hand användas för så kallade interventionella ingrepp inom kärlkirurgi, exempelvis cirkulationsstörningar i benen, förträngningar i halspulsådern och bråck på kroppspulsådern. 

 

 

Nyckelord

Bilder

Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.
Nu kan patienter opereras i MR-hybriden på Akademiska sjukhuset, en kombination av MR-kamera och operationssal som möjliggör ökad precision bland annat vid operationer av hjärntumörer.
Ladda ned bild
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Välbehandlade hiv-patienter - inte riskgrupp för svår covidinfektion30.11.2020 08:15:00 CETPressmeddelande

Drygt 8 000 människor i Sverige lever med hiv. Tack vare effektiva läkemedel behöver ingen bli sjuk i sin hivinfektion. Europeisk statistik visar dessutom att välbehandlade hiv-patienter inte drabbats av svår covid-19 i högre utsträckning och således inte ses som riskgrupp. Situationen är dock inte lika ljus i hela världen och temat för Världsaidsdagen 1 december är Global solidaritet och delat ansvar.

Effektivare behandling vid svår covidinfektion fokus för ny studie26.11.2020 08:10:00 CETPressmeddelande

De flesta som insjuknar i covid-19 får en mild infektion, medan ett fåtal får allvarliga symtom och behöver inneliggande vård. För att kunna behandla de svårast sjuka mer effektivt behövs ökad kunskap om virusets och immunförsvarets samspel över tid. I en studie på Akademiska sjukhuset ska forskare bland annat jämföra allvarliga immunreaktioner, så kallade cytokinstormar, hos patienter inom intensivvården med immunförsvaret hos friska blodgivare.

Innovativa diabetesbehandlingar kan minska risken för hjärt- och njursvikt23.11.2020 08:15:00 CETPressmeddelande

De senaste åren har stora framsteg gjorts inom läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes som även kommer andra patientgrupper till nytta. Ett exempel på ny, innovativ behandling är så kallade SGLT2- hämmare mot högt blodsocker, som även minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, framförallt hjärtsvikt, och njursvikt. Läkemedlet kan numera även ges till personer utan diabetes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum