Svenska institutet för standarder, SIS

Första standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård

Dela

De flesta vårdverksamheter i Sverige sätter patientdelaktighet högt på agendan med ambition att vården ska utgå från patientens behov, resurser och förutsättningar. Men hur kan vi veta att det görs och hur når verksamheterna dit? Nu finns för första gången en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. – Målet är en effektivare vård genom att patienter blir mer engagerade i sin hälso- och sjukvård. Såväl patienter som personal kommer att må bättre, säger Karl Swedberg, seniorprofessor och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

För drygt fyra år sedan startade Svenska institutet för standarder, SIS, ett standardiseringsarbete för patientdelaktighet i personcentrerad vård på initiativ av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, och tillsammans med 23 experter från 16 organisationer som representerade vården, akademin, regioner, patientorganisationer och läkemedelsbranschen. Arbetet gick sedan över till att bli ett europeiskt arbete tillsammans med representanter från tio länder.

– På GPCC har vi utvärderat effekterna av ett personcentrerat arbetssätt i en rad studier i olika typer av hälso- och sjukvård. Vi har kunnat se kostnadsbesparingar och positiva effekter för patienterna och personalen men hittills har det inte funnits någon standard att förhålla sig till så det är på tiden. För att personcentrerad vård ska få en enhetlig tillämpning i hälso- och sjukvård behövs en tydlig definition av vad som behöver göras, säger Karl Swedberg, seniorprofessor i kardiologi och vårdvetenskap, vetenskaplig rådgivare vid GPCC och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

– Standarden finns tillgänglig kostnadsfritt via SIS webbplats, vilket underlättar möjligheten att använda sig av den, inte minst för patienter för att stärka sig i sin egen vård, säger Kristofer Petraeus, projektledare, SIS.

Användning av standarden

Standarden kan användas som hjälpmedel för planering, hantering, genomförande och systematisk utvärdering av dagliga aktiviteter, och göra det möjligt för patienterna att hantera sitt dagliga liv och stärka dem i vårdprocessen. Dessutom kan den användas för att stödja patientdelaktighet på systemnivå och säkerställa att patientperspektivet ingår i utveckling, implementering och utvärdering av tjänster, forskning och policyer inom hälso- och sjukvård.

Fakta personcentrerad vård

I personcentrerad vård ses patienter som personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse. I berättelsen identifieras personens förutsättningar, resurser och hinder, som tillsammans med övriga undersökningar används till att tillsammans skriva en individuell hälsoplan. All hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering kan vara personcentrerad. (Källa GPCC)

Mer information

Här finns standarden på svenska och med hjälp av Centrum för personcentrerad vård, GPCC, finns den tillgänglig kostnadsfritt: SS-EN 17398 Minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård.

Svensk kommitté Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC

Nyckelord

Kontakter

Karl SwedbergSeniorprof. i kardiologi och vårdvetenskap, vetenskaplig rådgivare GPCC, GU och ordf svensk tekn kommitté Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Tel:070-714 4747karl.swedberg@gu.se

Axel WolfDocent och översjuksköterska anestesi och vårdvetenskap, forskare affilierad till GPCC, GU och ordf europeisk kommitté Patientdelaktighet i personcentrerad vård

Tel:070-9355 364axel.wolf@gu.se

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard för lokala varningssystem vid naturolyckor18.1.2021 08:15:14 CETPressmeddelande

Oförutsedda händelser och yttre påverkningar kopplade till naturolyckor ställer höga krav på säkerhet och hantering av samhället, individer och organisationer. Nu finns en ny ISO-standard för implementering av lokala varningssystem i händelse av naturolyckor. Sverige har haft en viktig roll i det internationella standardiseringsarbetet med ett sekretariat som drivs av SIS med en svensk ordförande.

Internationell överenskommelse om definitioner gällande kvinnors entreprenörskap för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt17.12.2020 18:50:16 CETPressmeddelande

The International Trade Centre, ITC, och Svenska institutet för standarder, SIS, har avslutat en International Workshop Agreement, IWA, inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO om globala definitioner gällande kvinnors entreprenörskap. Syftet är att underlätta beslutsfattande, datainsamling och åtkomst till kapacitetsuppbyggnad, finanser och marknader – för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.

”Dra nytta av vägledning som redan finns för säkra arbetsplatser under covid-19”10.12.2020 08:38:39 CETPressmeddelande

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten skyndsamt ta fram en vägledning till arbetsmiljöarbetet under pandemin och för att förhindra smitta av covid-19 på arbetsplatser. – Internationella standardiseringsorganisationen ISO har tagit fram en vägledning för att hantera risker i arbetsmiljön på grund av covid-19. Vi ser fram emot att dela detta med berörda myndigheter, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS som är Sveriges representant i ISO.

IT-standard ska bidra till effektivare och säkrare dataflöde i skolan24.11.2020 07:34:37 CETPressmeddelande

Olika former av IT-stöd används alltmer inom utbildningsverksamhet och har en viktig roll i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Med ökat IT-stöd krävs även ökad informationssamverkan. Nu har standarden SS 12000, Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan, reviderats. Standarden erbjuds kostnadsfritt av Svenska institutet för standarder, SIS, genom ett avtal med Skolverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum