Linköpings kommun

Första steget för att bygga i Djurgården

Dela

Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Ärende 10 
Upprustning av kajer längst Stångån

Kajanläggningarna från Tullbron till Nykvarnsparken samt kajen vid Tannerfors slussar behöver renoveras och byggas om. Det uppdraget får Stadsmiljökontoret av samhällsbyggnadsnämnden under onsdagens sammanträde.

Stadsmiljökontoret har undersökt kajerna längst Stångån och undersökningarna visar behov av vissa renoveringar. Kajen vid Tannerforsslussar med brygga och lusthus behöver renoveras samt kajanläggningen vid Tullbron till Nykvarnsparken.

– Linköping är en vacker stad och vi satsar på gång- och cykelstråk som ger linköpingsborna tillgång till vår stad. Detta är en större satsning på vårt vatten och möjliggör fortsatta promenader längst Stångåns stränder, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Renoveringen av Tannerforsslussar beräknas vara klar i februari/mars 2018 och Tullbron till Nykvarnsparken i november 2019.

Ärende 24 
Tilldelning av mark i Vallastaden och Djurgården

Linköpings kommun har ambitionen att bygga bort bostadsbristen och skapa fler bostäder i en växande kommun. I de nya bostadsområdena Vallastaden och Djurgården ger marktilldelning nästan 600 nya lägenheter, samtidigt som en ny aktör kommer in på Linköpings fastighetsmarknad.

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelar kommunens bostadsbolag Stångåstaden mark i Djurgården för att bygga cirka 200 lägenheter. Samtidigt tilldelar nämnden mark för sammanlagt cirka 375 lägenheter i Vallastaden och Djurgården som en del av åtagandet för den aktör som köper 1088 lägenheter av Stångåstaden.

– Bostadsbristen i Linköping ska byggas bort och då behöver vi få in fler aktörer på bostadsmarknaden. Med den här affären säkrar vi en ny större hyresrättsaktör som också förbinder sig att bidra till minskad bostadsbrist, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Stångåstaden ska sälja drygt 1 000 av sina lägenheter i olika stadsdelar. Anbudsgivning på Stångåstadens bestånd har skett under våren. Vem som köper blir troligen klart i juni. Köpet innebär att Linköping får en ny, stark aktör på fastighetsmarknaden eftersom anbudet vände sig till dem som inte i dag finns på Linköpings fastighetsmarknad.

– Bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt och vi vill säkerställa att bostadsbyggandet fortsätter, oavsett konjunkturläge. Med den här affären knyts en ny aktör upp under en längre tid. Det tillsammans med Stångåstadens byggnation innebär att Djurgården kommer börja byggas inom några år oavsett hur konjunkturen förändras, säger Elias Aguirre (S).

Kommunen förutsätter att byggnationen avlutas inom tre och fyra år för Vallastaden och inom fem år i Djurgården. På så sätt säkrar man en exploatering i Djurgården vid viss tidpunkt oavsett hur marknadens förutsättningar ser ut då.

För ytterligare information kontakta nämndordförande Elias Aguirre (S), telefon 0725-84 73 10.

Nyckelord

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum