Linköpings kommun – Politik

Förstärkning av Nära socialtjänsten i Skäggetorp och områdesteamen

Dela

Samhällsutvecklingen med allt grövre brottslighet skapar en ökande otrygghet i Linköping. Allians för Linköping har därför genomfört flera omfattande trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, bland annat i form av etablering av nya områdesteam samt Nära socialtjänst i Skäggetorp som nu kommer att förstärkas.

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar med förberedelser inför Nära socialtjänst i
Skäggetorp som innebär att delar av kommunens socialtjänst flyttas ut till Skäggetorp. Detta
kommer att möjliggöra en ny gemensam verksamhet där både myndighetsutövning och
sociala förebyggande och behandlande stödinsatser kommer att bedrivas. Nära socialtjänst
kommer också att göra Linköpings kommun till en mer synlig aktör i Skäggetorp för att kunna
finnas på plats där hjälp och stöd behövs.

– I takt med att områdesteamen arbetar och etablerar sig har det visat sig att fler personer
behöver hjälp och stöd. Därför behöver vi stärka upp på funktionerna runt områdesteamen
som kan ta hand om de ökade antalet ärenden som kommer från områdestemane arbete,
säger Annika Krutzén (M), ordförande för social- och omsorgsnämnden.

Områdesteamen har endast varit verksamma i nio månader men det är tydligt att deras
arbete gör stor skillnad. En första uppföljning har visat att det finns behov av att
områdesteamen arbetar vidare med de ungdomar som riskerar att få eller har en kriminell
livsstil alternativt vill lämna en kriminell livsstil.

– Områdesteamen har fått en oerhört tufft start på sitt arbete, med både skjutningar och
kravaller. De behöver få lugn att kunna utföra sitt arbete och de behöver få förutsättningar att
göra det på bästa sätt. Därför tillskjuter vi nu mer pengar till teamen för att de ska kunna
göra just det, avslutar Annika Krutzén (M).

Nära socialtjänst Skäggetorp Socialtjänst kommer att förstärkas med 3,1 mnkr och
områdesteamen kommer att förstärkas med 1,75 mnkr. Beslut tas av social- och
omsorgsnämnden den 18 maj.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya satsningar för att bekämpa organiserade kriminella verksamheter27.4.2022 10:45:41 CEST | Pressmeddelande

Linköping är en av de kommuner som har drabbats hårt av den grova brottsligheten som ökar och sprids alltmer i landet. För att motverka detta har Allians för Linköping genomfört flera kraftfulla satsningar på både trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Bland dessa har ett särskilt fokus legat på att stärka arbetet med Lokal Operativ Myndighetssamverkan (LOS). Nu avser Allians för Linköping att satsa ytterligare 800 000 kronor under 2022 för att växla upp arbetet med att bekämpa organiserad kriminell näringsverksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum