Linköpings kommun – Politik

Förstärkning av Nära socialtjänsten i Skäggetorp och områdesteamen

Dela
Samhällsutvecklingen med allt grövre brottslighet skapar en ökande otrygghet i Linköping. Allians för Linköping har därför genomfört flera omfattande trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, bland annat i form av etablering av nya områdesteam samt Nära socialtjänst i Skäggetorp som nu kommer att förstärkas.

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar med förberedelser inför Nära socialtjänst i
Skäggetorp som innebär att delar av kommunens socialtjänst flyttas ut till Skäggetorp. Detta
kommer att möjliggöra en ny gemensam verksamhet där både myndighetsutövning och
sociala förebyggande och behandlande stödinsatser kommer att bedrivas. Nära socialtjänst
kommer också att göra Linköpings kommun till en mer synlig aktör i Skäggetorp för att kunna
finnas på plats där hjälp och stöd behövs.

– I takt med att områdesteamen arbetar och etablerar sig har det visat sig att fler personer
behöver hjälp och stöd. Därför behöver vi stärka upp på funktionerna runt områdesteamen
som kan ta hand om de ökade antalet ärenden som kommer från områdestemane arbete,
säger Annika Krutzén (M), ordförande för social- och omsorgsnämnden.

Områdesteamen har endast varit verksamma i nio månader men det är tydligt att deras
arbete gör stor skillnad. En första uppföljning har visat att det finns behov av att
områdesteamen arbetar vidare med de ungdomar som riskerar att få eller har en kriminell
livsstil alternativt vill lämna en kriminell livsstil.

– Områdesteamen har fått en oerhört tufft start på sitt arbete, med både skjutningar och
kravaller. De behöver få lugn att kunna utföra sitt arbete och de behöver få förutsättningar att
göra det på bästa sätt. Därför tillskjuter vi nu mer pengar till teamen för att de ska kunna
göra just det, avslutar Annika Krutzén (M).

Nära socialtjänst Skäggetorp Socialtjänst kommer att förstärkas med 3,1 mnkr och
områdesteamen kommer att förstärkas med 1,75 mnkr. Beslut tas av social- och
omsorgsnämnden den 18 maj.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 43
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Ny insats för integrering av flyktingar från Ukraina20.3.2023 09:10:00 CET | Pressmeddelande

Från Ukraina flyr många människor som bland annat söker sig till Sverige och Linköping. I Linköping erbjuds alla flyktingar som tas emot, enligt massflyktsdirektivet, en lägenhet med självhushåll. Detta görs för att skapa möjligheter till självförsörjning, en möjlighet som ökas genom att Linköpings kommun föreslås erbjuda flyktingar från Ukraina möjlighet att läsa Svenska för invandrare (SFI).

Linköpings lägre kommuntal för 2023 innebär bättre möjligheter till integration9.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Varje år fattar regeringen beslut om hur många nyanlända som ska omfattas av anvisningar till landets kommuner genom en fördelning på länsnivå. Därefter beslutar respektive länsstyrelse om fördelningen mellan länets kommuner (kommuntal). 2023 års kommuntal är nu beslutat och för Linköping innebär det att kommunen ska ta emot 35 kommunanvisade nyanlända, det är en stor minskning jämfört med tidigare år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum