Umeå kommun

Förstärkt budget till för- och grundskolan

Dela

Det ökande antalet barn under kommande år innebär att för- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på 94,4 miljoner kronor i fullmäktiges budgetbeslut för 2019.

 Jag är glad för förstärkningen på 94 miljoner, den kommer att behövas för att vi ska kunna hantera det ökande antalet barn och elever och säkerställa en god kvalitet även i fortsättningen, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Nämndens budgetram för 2019 är 1 911,8 miljoner kronor. Trots ett prognostiserat underskott för 2018 på 50 miljoner kronor finns förutsättningar för en budget i balans för 2019.

Prioriteringar

I budgeten för 2019 prioriteras kompensation för bedömda löneökningar, sk indexuppräkning, för alla nämndens verksamheter. Dessutom prioriteras tillskott för volymökningar i kärnverksamheten vilket möjliggör samma personaltäthet som budgeten 2018 för förskolorna och grundskolorna. Sammantaget utgör detta 83,6 mnkr av resurstillskottet till nämnden.

Utöver detta prioriteras bl.a. budgetförstärkningar avseende medel för barn /elever med extraordinära behov 6,9 mnkr och skolskjutskostnader 2 mnkr. Detta som en följd av fler barn och elever i nämndens verksamheter.
 Inför 2019 är jag mycket glad att kunna fatta beslut om en budget utan åtstramande åtgärder. Verksamheterna har kämpat hela året med att anpassa sig till 2018 års nivå och det känns då extra skönt med en budget utan effektiviseringar för 2019, säger Moa Brydsten.

Statsbidrag

Genom det nya statsbidraget Likvärdiga förutsättningar, som innebär 25 mnkr för Umeå kommun 2019, kommer förstärkningar inom elevhälsan och utökade satsningar inom grundskolan också att möjliggöras under 2019. 
– Ett välbehövligt tillskott för elever och personal i vår verksamhet, säger Moa Brydsten

Så här har för- och grundskolenämnden prioriterat budgetförstärkningen för 2019: 
Kulturverksamhet 0,7 miljoner kronor 
Förskola 19,8 miljoner kronor
Förskoleklass 1,4 miljoner kronor
Grundskola 47,9 miljoner kronor
Grundsärskola 2,8 miljoner kronor
Fritidshem 8,0 miljoner kronor
Skolgemensam verksamhet 11,2 miljoner kronor
Adm/nämnd 2,8 miljoner kronor

Summa: 94,4 miljoner kronor

Uppdragsplan

Fokus i uppdragsplanen ligger fortsättningsvis på de tre områdena:
Förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning samt ökad likvärdighet.

Mer information:

Moa Brydsten (S) 
ordförande 
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
elmer.eriksson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum