Umeå kommun

Förstärkt stöd till föreningar med anledning av coronapandemin

Dela

Fritidsnämnden avsätter 500 000 kr till utökat lokalbidrag, driftbidrag samt bidrag till samlingslokaler. Ytterligare 500 000 kr avsätts till kompensationsstöd till de föreningar vars ekonomi påverkats rejält av pandemin med anledning av bristande intäkter.

Föreningslivet har påverkats och drabbats hårt av coronapandemin under 2020. Under året har det inkommit ett flertal skrivelser till fritidsnämnden om behovet av att ytterligare stötta föreningslivet från kommunens sida.

– Vi har stor förståelse för att många föreningar har det svårt just nu. Vi kan inte träffas som vi brukar vilket innebär färre föreningsaktiviteter och med det mindre intäkter och bidrag. Vi hoppas kunna skapa större förutsättningar för föreningslivet genom dessa särskilda insatser, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

Stödet på totalt 1 mnkr ryms inom budget för föreningsstöd. Anledningen är att ansökningarna blivit färre då färre föreningar har sökt stöd för till exempel projekt, arrangemang och internationella utbyten.

– Vi omprioriterar de föreningsstöd vi har för att de ska möta de speciella behov som finns just nu. Vi gör vårt bästa för att föreningarna i Umeå ska kunna fortsätta bedriva viktig verksamhet efter det här, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Utökat stöd till lokaler, drift och samlingslokaler

500.000 kr avsätts till ett utökat stöd för lokalbidrag, driftsbidrag och samlingslokaler. Syftet med detta är att bidra till att lokaler och anläggningar kan drivas vidare. Medlen fördelas procentuellt baserat på 2020 års fördelade stöd och betalas ut med automatik inom kort.

Kompensationsstöd till föreningar

500.000 kr avsätts till ett tillfälligt kompensationsstöd för tappade intäkter eller utökade kostnader med anledning av coronapandemin. Stödet syftar till att bidra till föreningars fortsatta överlevnad. Barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med  funktionsnedsättning prioriteras.

Stödet kan ge viss kompensation för uteblivna intäkter och ökade kostnader under perioden 1 april–31 december 2020 med anledning av pandemin.  Ansökningsperiod är 1–17 januari och beslut om fördelning tas av fritidsnämnden i mars. Stödet kan sökas av bidragsberättigade idrottsföreningar och övriga fritidsföreningar.

Mer information:

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus27.1.2021 14:21:58 CETPressmeddelande

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum