Linköpings kommun

Förstärkta åtgärder för bättre integration av ensamkommande barn

Dela

Linköpings kommun tar emot allt fler ensamkommande barn. Nu höjs ambitionerna för att förbättra integrationsarbetet. Kommunen vill arbeta för att ge fler ensamkommande barn feriejobb, förbättra möjligheterna till fritidsaktiviteter, ge stöd och utbildning till föreningar som tar emot ensamkommande barn, understödja att flerspråkiga ledare engageras samt rekrytera nyanlända vuxna till att bli lärare och volontärer.

Antalet ensamkommande barn som kom till Sverige femdubblades och ökade förra året från 7 049 till 35 369. Till Linköping kom det 443 under 2015 jämfört med 79 under 2014. De flesta är pojkar från Afghanistan. För att fler ensamkommande barn ska bli delaktiga i det svenska samhället är det viktigt att alla bemöts som unika människor och att fokusera på var och ens styrkor.

Tillgång till svenska språket är avgörande för att klara skolan, kunna nå egen försörjning och därmed ett självständigt liv. Alla berörda nämnder måste arbeta lösningsfokuserat för framgångsrikt kunna möta de utmaningar som det ökade antalet ensamkommande barn medför. Nu presenteras ett antal förslag som svar på ett budgetuppdrag till berörda nämnder: omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Tillgången på lärare i svenska som andraspråk är otillräcklig, vilket riskerar att försvåra de nyanlända barnens möjligheter att lära sig svenska språket. Det finns också ett ökande behov av stöd på modersmålet i de olika skolämnena. Linköping ska därför utreda möjligheter att rekrytera nyanlända lärare. Integrationen och motivationen påverkas också av tillgången till fritidsaktiviteter utanför skoltid vilket nu ska mötas av riktade insatser.

- De ensamkommande barnens framtid och möjligheter att ta sig in i svenska samhället grundläggs i skolan. Vi måste därför hitta lösningar för att kunna rekrytera lärare också bland de nyanlända. Dessutom är det mycket viktigt att erbjuda en varierad fritid för att höja motivationen i skolan, säger Jakob Björneke (S), kommunalråd med ansvar för skolan.

Även med avslutad utbildning försvåras inträdet på arbetsmarknaden av brist på kontakter och nätverk. De ensamkommande barnen bör därför få möjlighet att få feriejobb som kan kombineras med samhällsintroduktion.

- Sommarlovet kan upplevas långt om det inte finns organiserade aktiviteter. Feriejobb och andra ferieaktiviteter som exempelvis utbildning och deltagande i idrottsaktiviteter ger erfarenheter och ingångar i svenska samhället och bättre förutsättningar att lära sig svenska och klara av att fullfölja skolan, säger Karin Granbom Ellison (L), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och bildning.

Kommunen ska ta fram utbildningsmaterial för att öka kunskaperna hos de föreningar som gör stora insatser för att integrera ensamkommande barn i samhället. Föreningarna ska också få stöd för att bli bättre på att kunna nå och engagera fler flerspråkiga ledare.

- När barnen kommer ensamma till ett nytt land möts de inte bara av människor som pratar ett främmande språk. De möts också av nya värderingar och annan kultur än de är vana vid. Föreningarna kan göra stora insatser för att introducera barn och ungdomar i de osynliga regler som gäller i svenska samhället, säger Eva Lindh (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

Berörda nämnder ska dessutom i samverkan med kommunens flyktingsamordnare ta fram en bättre organisation med mer övergripande samordning och ledning av integrationsarbetet.

För ytterligare information kontakta kommunalråd Jakob Björneke (S), 070-243 81 45, kommunalråd Karin Granbom Ellison (L), 072-582 81 74 och kommunalråd Eva Lindh (S), 0722-40 08 24.

Presentation bifogas under relaterat längre ner på denna sida.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Nyckelord

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum