Region Uppsala

Förstudie för nytt parkeringshus på Akademiska genomförs

Dela

En övergripande förstudie för ett nytt parkeringshus för Akademiska sjukhusets behov ska genomföras till en kostnad om högst 400 000 kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Det råder stor brist på parkeringsplatser vid Akademiska sjukhuset, men det finns enligt tjänsteutlåtandet utrymme för att bygga ett eller flera parkeringshus inom sjukhusets område. Fastighet och service har med hjälp av externt stöd gjort en övergripande utredning som har identifierat ytor inom sjukhusområdet som lämpar sig för att anlägga nya bilparkeringsplatser, samt kostnaden för att anlägga dessa. De parkeringslösningar som har studerats är markparkering, parkeringshus och parkeringsgarage.

- Vi ser hur bristen på parkeringar utgör ett stort problem för både medarbetare och patienter som ska till Akademiska sjukhuset. Vår förhoppning är att förstudien ska leda till ett framtida parkeringshus där denna brist kan åtgärdas, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden. 

Totalt inrymmer de ytor som analyserats i utredningen cirka 1 400 nya bilparkeringsplatser, till en kostnad av cirka 570 miljoner kronor. Det är dock, enligt tjänsteutlåtandet, inte rimligt att bygga alla dessa parkeringsplatser. Därför får fortsatt utredning/förstudie väga av vilka ytor som är bäst lämpade för nya parkeringsplatser. Förstudien kan även utreda om det finns fördelar med att samarbeta med bland annat Uppsala universitet eller Uppsala kommun.

(S) och (V) yrkade på återremiss och reserverade sig mot beslutet. 

Kontakter

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 - 217 32 78

Tomas Eriksson, tf förvaltningsdirektör Fastighet och service: 018 - 611 61 51

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsala först med ny metod för kartläggning av språkmiljön för yngre barn med funktionsnedsättningar9.5.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hörselnedsättning hos barn är ett vanligt funktionshinder. I världen beräknas cirka 32 miljoner barn höra sämre än 40 decibel. Forskning visar att tidiga insatser spelar stor roll för språkutvecklingen, särskilt omgivningsfaktorer, som hur lyhörda och engagerade föräldrar är och hur mycket man kommunicerar med sitt barn. För att underlätta detta inför Region Uppsala, en ny mätmetod, LENA (Language Environment Analysis) på bred front inom hela funktionshinderområdet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum