Svenskt Trä

Förstudie: Så ska trävaror bli lättare att spåra 

Dela

Framtidens byggherrar, arkitekter och konsumenter kommer att kunna veta exakt vilket material som ingår i en byggnad. Detta öppnar för större möjligheter för återbruk och underlättar utvecklingen till en mer hållbar och cirkulär ekonomi. I en förstudie formuleras nu de underlag som krävs för att göra den nödvändiga standardiseringen och digitaliseringen.

Cederhusen, Folkhem. Foto: Fredrik Hjerling
Cederhusen, Folkhem. Foto: Fredrik Hjerling

– Genom att göra allt material spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart, säger Bernt Olausson, projektledare för digitalisering på branschorganisation Svenskt Trä.

Snart kan varje planka vara möjlig att spåra tillbaka till den skog där trädet en gång växte. Även de specifika miljöegenskaper som plankan bär med sig när den levereras för att bli en del i ett byggnadsverk dokumenteras – allt för att underlätta för den som i framtiden vill ersätta, återanvända eller återvinna materialet. 

– Med en tydlig systematisering av produktinformation och data blir det betydligt lättare att göra livscykelanalyser då vi har kännedom om produkternas egenskaper och prestanda som ingår i en byggnad. En utmaning är att den systematisering som vi skapar nu, måste vara möjligt att tolka även för den som arbetar med byggnaden under hela dess livscykel, till exempel om hundra år eller mer, säger Bernt Olausson, projektledare för digitalisering, Svenskt Trä.

Idag saknas en tydlig kravställning för hur informationshanteringen ska skötas och hur den ska se ut vid leverans. Det saknas också ett gemensamt språk mellan leverantör och mottagare av material. Dessutom är det inte bestämt hur slutresultatet av projektets data/informationshantering på produktnivå ska redovisas. Med dessa fyra frågeställningar i fokus startar därför förstudien ”4 steps to GTIN”. 

Träindustrin ligger långt fram i arbetet med att öka spårbarheten för material och dess klimatpåverkan. Sverige är först med lagkrav, från 1 januari 2022, på klimatdeklarationer av nya byggnader och ligger långt fram i jämförelse med andra länder. Men behovet av spårbarhet och miljö- och klimatdeklarationer kommer att öka ännu mer.

– Byggherrar och konsumenter kommer, ännu tydligare än idag, kräva låg klimatpåverkan, och myndigheter lär ställa betydligt högre krav på detaljerad redovisning av vilka material och produkter som används i ett byggnadsverk och miljöpåverkan under hela dess livscykel, säger Bernt Olausson.


Fakta

4 steps to GTIN är ett förstudieprojekt som koordineras av Svenskt Trä och som genomförs, inom ramen för CIRCLA projektet, tillsammans med följande projektpartners: BEAst, Bjerking, ByggPartner, Coresource Solutions AB, ECH Management, Folkhem, ByggPartner, GS1 Sweden, Informationsbyggarna, Knauf Danogips, Moelven Wood, Myloc, Norra Timber, ProdLib, Rockwool, SCA, Svensk Byggtjänst, Svenskt Trä, Södra Skogsägarna, Tanico, TenC, Tribia, Vertex Systems.

CIRCLA projektet samlar aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen med hållbar systemtransformation. Utmaningen är komplex och kräver samarbete genom flera delar av innovationssystemet och medverkan av parter från både industri, akademi och aktörer i form av branschföreträdare. CIRCLA kommer att fungera som en plattform för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft där cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri. 

GTIN står för Global Trade Item Number och används för att ge artiklar, förpackningar och tjänster unika artikelnummer. I en databas kan detta artikelnumer sedan kopplas samman med information om artikeln.


Läs mer på https://crcla.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Cederhusen, Folkhem. Foto: Fredrik Hjerling
Cederhusen, Folkhem. Foto: Fredrik Hjerling
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Ny rapport visar att limträ behåller viktiga materialegenskaper över tid30.3.2022 14:01:16 CEST | Pressmeddelande

Forskningsinstitutet RISE i Skellefteå har på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Trä provat elasticitetsmodulen, E-modulen på 20 limträbalkar i ett pågående utomhusförsök. Resultaten från provningen som genomfördes i november 2021, visar på en mycket liten förändring av E-modulen där medelvärdet endast har sjunkit med 1,1 procent sedan provningarna inleddes 2007.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum