Försäkringskassan

Fortfarande ovanligt med förebyggande sjukpenning

Dela

Antalet mottagare av förebyggande sjukpenning har ökat över tid trots en liten minskning de senaste åren – det visar en ny kort analys från Försäkringskassan. Men fortfarande är det relativt få personer som ansöker om och får ersättningen.

Förebyggande sjukpenning riktar sig till personer som behöver avstå arbete för att genomgå en medicinsk behandling eller rehabilitering med syfte att förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstid. Exempel på behandlingar kan vara sjukgymnastik, psykologsamtal men även rehabilitering för personer som lever med långvarig smärta eller synnedsättning.

Försäkringskassans nya korta analys om förebyggande sjukpenning visar att antalet personer som får ersättningen har ökat procentuellt mycket över tid med undantag för de senaste åren, men jämfört med sjukpenning vid sjukskrivning är det relativt få som får förebyggande sjukpenning.

År 2018 var det 12 100 personer som fick sjukpenning i förebyggande syfte, vilket kan jämföras med de drygt 600 000 personer som fick sjukpenning. Det innebär att förebyggande sjukpenning endast omfattar två procent av de som får sjukpenning.

En majoritet av de personer som får förebyggande sjukpenning är kvinnor, och en stor andel är i övre medelåldern.

– Vi vet att sjukskrivningar kopplat till psykiatriska diagnoser och däribland stressrelaterade sjukskrivningar ökar, inte minst bland yngre kvinnor. Men den här analysen pekar på att gruppen som har förebyggande sjukpenning inte har stressrelaterade diagnoser i lika stor omfattning som de som är sjukskrivna och har sjukpenning, säger Gabriella Bremberg, analyschef på Försäkringskassan.

Psykiatriska diagnoser ligger bakom ungefär hälften av sjukskrivningarna idag.

– Att det är en mindre andel yngre personer som har ersättningen kan ha ett samband med bristande tillgång till förebyggande insatser mot sjukdomar som är vanligare bland yngre, däribland stressrelaterade tillstånd, säger Gabriella Bremberg.

Fakta om förebyggande sjukpenning

* Som villkor för att sjukpenning i förebyggande syfte ska beviljas gäller att den medicinska behandlingen eller medicinska rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår i en av Försäkringskassan godkänd plan, samt att den försäkrade behöver avstå från arbete under minst en fjärdedel av sin arbetstid per dag för att kunna delta i den ordinerade åtgärden.

* Personer som får sjukpenning i förebyggande syfte slipper i normalfallet karens. Arbetsgivaren behöver heller inte stå för någon sjuklön utan ersättningen betalas från Försäkringskassan från första dagen.

Här finns hela korta analysen 

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Låg och stabil sjukfrånvaro i ny utgiftsprognos11.2.2020 12:00:57 CETPressmeddelande

Sjukpenningen visar en fortsatt stabil utveckling och antalet sjukdagar per försäkrad, det så kallade sjukpenningtalet, sjunker svagt. Utgifterna för sjuk- och rehabiliteringspenning ökade förra året med 1,2 procent till 33,7 miljarder kronor – en nivå som förväntas relativt oförändrad till år 2023. Totalt uppgick utgifterna för socialförsäkringen år 2019 till 218 miljarder kronor och väntas öka svagt framöver, till 219 miljarder år 2020 och till 222 miljarder kronor år 2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum