Göteborgs stift

Förtidsröstningen i kyrkovalet har börjat, bl a i Nordstan i Göteborg

Dela
Under två veckor går det att rösta i kyrkovalet i köpcentret Nordstan i Göteborg.
 

Med två veckor kvar till kyrkovalet den 17 september finns det nu möjlighet att förtidsrösta på orter över hela landet. Bland annat håller en röstningslokal i Nordstan i Göteborg öppet för röstning och för de som har frågor om Svenska kyrkan. I det regionala valet till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift ställer elva nomineringsgrupper upp. De presenterar sig på Göteborgs stifts webbplats.

Den 17 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år rösta. I kyrkovalet väljs de personer som ska få Svenska kyrkans medlemmars förtroende att styra kyrkan de kommande fyra åren.

Webbintervjuer med kandidater
I församlingstidningar och på församlingarnas webbplatser presenteras nomineringsgrupper och intervjuas kandidater som ställer upp i kyrkovalet. På flera håll i stiftet hålls också valdebatter för att ge möjlighet för intresserade församlingsbor att få en uppfattning om vad de olika nomineringsgrupperna står för.

I stiftsfullmäktige i Göteborgs stifts ställer elva nomineringsgrupper upp. De har intervjuats och videofilmats och kan nu ses på Göteborgs stifts webbplats. Där svarar de på frågor om vilka utmaningar de ser för Svenska kyrkan och Göteborgs stift och hur de vill möta de utmaningarna.

Förtidsröstning i Sveriges största köpcenter
För att underlätta för de röstande hålls lokaler för förtidsröstning öppet under två veckor, fram till och med valdagen. Många röstlokaler finns i församlingarnas expeditioner runt om i landet. I Göteborg har församlingarna gått samman och öppnat en lokal för förtidsröstning i köpcentret Nordstan, en plats där det dagligen är en strid ström av människor från hela regionen och hela landet passerar.

Nordstan är Sveriges största shoppingcenter sett till antalet besökare. Under 2015 besöktes Nordstan av 35 miljoner personer. Nordstan är också arbetsplats för cirka 6 000 personer, med sin 200 restauranger och butiker.

Val till tre nivåer i Svenska kyrkan
Kyrkovalet genomförs med direkta val till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Kyrkofullmäktige i församlingen, eller pastoratet om flera församlingarna samverkar, bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära församlingsborna. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift, den regionala nivån. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Stiftet kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Kontakt:
Torgny Lindén, pressekreterare i Göteborgs stift, 031-771 30 31
Ulrika Hagren, kommunikatör i Göteborgs domkyrkoförsamling, 031-731 88 94

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Prata med en teolog – Nyhet på Bokmässan25.9.2018 08:05Pressmeddelande

När Bokmässan i Göteborg på torsdag slår upp portarna finns Svenska kyrkan med som vanligt. På Se människan-scenen avlöser samtalen med författare varandra under dagarna fyra. Nyhet för året är Teologiska hörnan. Där finns namnkunniga teologer till hands för att samtal om det som mässbesökarna vill tala om, bland andra biskop Susanne Rappmann som gör sin första Bokmässa som biskop i Göteborgs stift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum