Region Jönköpings län

Förtroendet för länets hälso- och sjukvård i topp i nationell barometer

Dela
Invånarna i Jönköpings län är bland de mest nöjda i Sverige med den hälso- och sjukvård som erbjuds. I årets nationella hälso- och sjukvårdsbarometer hamnar Region Jönköpings län på första plats när invånarna ger omdöme om det förtroende de känner generellt för sjukvården.

– Årets hälso- och sjukvårdsbarometer visar att invånarna i Jönköpings län är bland de mest nöjda med hälso- och sjukvården i en jämförelse med övriga landet, vilket är oerhört glädjande. Resultatet är både en bra återkoppling till alla medarbetare och ett underlag för att arbeta vidare med enskilda förbättringsområden, säger Rachel De Basso (S), ordförande i regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är indelad i olika frågeområden. Sju frågor handlar om förtroendet för sjukhusen, för vårdcentralerna och för sjukvården som helhet. Dessutom också frågor om väntetiderna är rimliga och om man upplever att man får den vård som man behöver och om man uppfattar vården som jämlik.

”Länets invånare har förtroende för oss”

– I genomsnitt hamnar vi på andra plats nationellt efter Region Kalmar län, inom detta frågeområde, vilket vi uppfattar som ett jättebra resultat. På frågan om förtroendet som helhet för sjukvården hamnar vi på första plats. Så vi kan konstatera att länets invånare har stort förtroende för den hälso- och sjukvård som vi erbjuder, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

Andra typer av patientenkäter har generellt visat något svagare resultat i år än tidigare år, såväl nationellt som regionalt. Hälso- och sjukvårdsbarometern visar samma sak, dock med bara några procentenheters nedgång tvärs över när invånarnas positiva inställning till de olika frågorna mäts.

En fråga som tillkommit de senaste åren är om man är positiv till hur Region Jönköpings län hanterat coronapandemin. Drygt 80 procent svarar ja, vilket ger en delad fjärdeplats nationellt.

Frågan om att vårdas hemma med hembesök och it-stöd är dock bara 50 procent av de tillfrågade positiva till, vilket ger plats 18 av 21 regioner, en plats man dock delar med tre ytterligare regioner.

Svagt intresse för e-tjänster

Resterande frågor handlar om inställningen till att använda 1177:s e-tjänster, samt en generell fråga om digitala besök.

Här blir det ett svagt resultat, likt tidigare år. De svarande i Jönköpings län är bland de minst positiva till e-tjänster och digitala besök.

– Vi arbetar intensivt med att utveckla olika e-tjänster för att underlätta för patienterna genom ökad tillgänglighet och för att göra vårdens arbete effektivare. Här visar det sig ännu en gång att det är viktigt att informera om de fördelar som e-tjänster kan ge, säger Mats Bojestig.

Fotnot: Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning arrangerad av Sveriges Kommuner och regioner, som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, som är folkbokförda i respektive region. Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten. I Jönköpings län deltog 1856 länsbor i årets undersökning, slumpvis utvalda vuxna.

Undersökningen genomförs med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via digital webbenkät och telefonintervjuer.

Kontakter

Bilder

Om

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

010-241 00 00http://www.rjl.se/

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

Utbildningar och arbeten – vad väljer länets unga?9.5.2023 14:24:18 CEST | Pressinbjudan

Vad styr ungdomars val av gymnasieprogram och hur tänker de kring arbetsliv och fortsatta studier? På uppdrag av Region Jönköpings län har Ungdomsbarometern sammanställt en rapport baserad på Sveriges största ungdomsstudie, och kompletterande fokusintervjuer med gymnasieelever från Jönköpings län. Rapporten presenteras vid ett lunchseminarium onsdag den 10 maj på Tekniska högskolan, Jönköping.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum