Linköpings kommun

Fortsatt arbete för lärande och trygghet på Birgittaskolan

Dela

Bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) presenterade idag åtgärder vid Birgittaskolans gymnasium och insatser från nämnden för att komma tillrätta med de brister som Skolinspektionen har påtalat efter tillsyn. Ett flertal insatser pågår och den 21 april redovisas svaret till Skolinspektionen.

– Jag ser allvarligt på Skolinspektionens kritik mot Birgittaskolan, men jag har god grund för att utgå från att situationen redan är bättre. Birgittaskolan vidtar nu många åtgärder och vi i bildningsnämnden gör resultatinriktade insatser för att se till att alla elever har en trygg skolmiljö och att elevernas studieresultat blir bättre, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Skolinspektionen har i sin regelbundna tillsyn påtalat brister vid Birgittaskolans gymnasium gällande trygghet och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd samt förebyggande elevhälsoarbete. Insatser pågår på skolan med ett intensifierat värdegrundsarbete, tydlighet vad gäller ordningsregler, förstärkt vuxennärvaro, förstärkning av specialpedagoger, handledning på modersmål och mer förebyggande elevhälsa.

Bildningsnämnden tillsatte år 2015 heltidsmentorer för att ge stöd till elever och underlätta för lärare att fokusera på undervisningen. Tre av totalt sex heltidsmentorer arbetar på Birgittaskolans gymnasium.

– Bildningsnämnden avsätter i budgeten 2017 drygt 3 miljoner på att förstärka arbetet för elever i behov av särskilt stöd och en genomlysning ska göras av hela kommunens elevhälsa. Tidigare har kommunstyrelsen beslutat att ge bildningsnämnden tillstånd att utöka lokalerna på Birgittaskolans gymnasium för att minska trångboddheten.Vi ser också till att rutinerna för anmälning av kränkningar i alla kommunens gymnasieskolor förtydligas och att kränkningar redovisas till bildningsnämnden varje månad, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), 0725-82 81 74

Nyckelord

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum