Linköpings kommun

Fortsatt arbete för lärande och trygghet på Birgittaskolan

Dela

Bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) presenterade idag åtgärder vid Birgittaskolans gymnasium och insatser från nämnden för att komma tillrätta med de brister som Skolinspektionen har påtalat efter tillsyn. Ett flertal insatser pågår och den 21 april redovisas svaret till Skolinspektionen.

– Jag ser allvarligt på Skolinspektionens kritik mot Birgittaskolan, men jag har god grund för att utgå från att situationen redan är bättre. Birgittaskolan vidtar nu många åtgärder och vi i bildningsnämnden gör resultatinriktade insatser för att se till att alla elever har en trygg skolmiljö och att elevernas studieresultat blir bättre, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Skolinspektionen har i sin regelbundna tillsyn påtalat brister vid Birgittaskolans gymnasium gällande trygghet och studiero, extra anpassningar och särskilt stöd samt förebyggande elevhälsoarbete. Insatser pågår på skolan med ett intensifierat värdegrundsarbete, tydlighet vad gäller ordningsregler, förstärkt vuxennärvaro, förstärkning av specialpedagoger, handledning på modersmål och mer förebyggande elevhälsa.

Bildningsnämnden tillsatte år 2015 heltidsmentorer för att ge stöd till elever och underlätta för lärare att fokusera på undervisningen. Tre av totalt sex heltidsmentorer arbetar på Birgittaskolans gymnasium.

– Bildningsnämnden avsätter i budgeten 2017 drygt 3 miljoner på att förstärka arbetet för elever i behov av särskilt stöd och en genomlysning ska göras av hela kommunens elevhälsa. Tidigare har kommunstyrelsen beslutat att ge bildningsnämnden tillstånd att utöka lokalerna på Birgittaskolans gymnasium för att minska trångboddheten.Vi ser också till att rutinerna för anmälning av kränkningar i alla kommunens gymnasieskolor förtydligas och att kränkningar redovisas till bildningsnämnden varje månad, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L), 0725-82 81 74

Nyckelord

Kontakter

Claes LundkvistPresschef - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaPresskommunikatör - Mediakontakter, omvärldsbevakning

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Fredrik KlimanPresskommunikatör - Mediakontakter

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-938755fredrik.kliman@linkoping.se

Dokument

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden: Bara hälften av livsmedelsbutikerna återvinner15.2.2018 13:17Pressmeddelande

Bara hälften av Linköpings största livsmedelsbutiker lever upp till kraven på utsortering och återvinning av avfall. Det visar en granskning som Miljökontoret gjort. Samtidigt visar deras granskning att mindre än 1 procent av Linköpings företag inom livsmedelssektorn gjorde allvarliga överträdelser förra året. Det är några av de ärenden som kommer upp på dagens nämndmöte.

Pressinbjudan: Två presskonferenser i Linköpings stadshus14.2.2018 11:36Pressmeddelande

Inbjudan till presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde Ordförande Gunnar Gustafsson (MP) informerar bland annat om nya förenklade bygglovsregler och tillsyn av företag inom livsmedelsbranschen. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.00 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen! Inbjudan till presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde Ordförande Jakob Björneke (S) tar upp verksamhetsberättelsen för 2017 och förändrade placeringsprinciper av elever. Tid: Torsdag 15 februari klockan 11.30 Plats: Sammanträdesrum Schönberg i Linköpings stadshus. Välkommen!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum