Svenska kraftnät

Fortsatt årlig upphandling av mFRR-kapacitet

Dela

Svenska kraftnät fortsätter att förstärka portföljen för stödtjänster med ytterligare mFRR-kapacitet för att komplettera den kapacitet som finns i störningsreserven. De närmsta åren planeras att ytterligare kapacitet årligen upphandlas med avtalslängd av maximalt ett år. Genom planen att fortsätta med en årlig upphandling öppnas möjligheten för fler av marknadens aktörer att aktivt bidra.

Svenska kraftnät ansvarar för driftssäkerheten i kraftsystemet och ansvarar för att tillhandahålla stödtjänster för att hantera både den kontinuerliga balanseringen av kraftsystemet samt störningar. Historiskt har kapacitet för att hantera störningar kontrakterats via störningsreserven. Störningsreserven har idag ett underskott gällande manuella frekvensåterställande reserver (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR).

– Det är mycket viktigt för driftsäkerheten att säkerställa tillräcklig mFRR-kapacitet och upphandlingen som genomfördes i år innebar ett nödvändigt komplement till redan kontrakterad störningsreserv. Vi planerar därför att fortsätta genomföra årliga upphandlingar framöver med start i början på nästa år, säger Anna Jäderström, chef för enhet Balansmarknad på Svenska kraftnät.

Anbudsprocessen för mFRR-kapacitet beräknar Svenska kraftnät ska påbörjas i januari 2020. Upphandlingen planeras ske årligen fram till 2026, för att därefter revideras i enlighet med aktuell lagstiftning. Avtalslängd kommer uppgå till maximalt ett år.

– Fler marknadsaktörer kan och vill vara med och bidra med stödtjänster till kraftsystemet. Vi tror att tydlighet i form av ett långsiktigt besked om upphandlingsprocessen ökar transparensen och ger bättre förutsättningar för dem att delta, säger Lowina Lundström, Divisionschef system.

Om störningsreserven

  • Enligt det nordiska systemdriftsavtalet (SOA) och riktlinjen för driften av elöverföringssystemet (SO) ska Svenska kraftnät säkerställa att mFRR-bud finns i tillräcklig omfattning för att snabbt kunna återställa aktiverad FCR-D.
  • Svenska kraftnät säkrar idag mFRR-kapacitet via störningsreserven genom avtal med ägare av effektresurser i elområdena SE3 och SE4 med en total installerad effekt om cirka 1450 MW som kan aktiveras inom 15 minuter.
  • mFRR-kapacitet är en av flera nyttor som störningsreserven bidrar med.
  • I dagsläget har Svenska kraftnät ett underskott på mFRR-kapacitet i störningsreserven som bland annat beror på att gasturbinerna, med en medelålder på dryga 40 år, allt oftare är otillgängliga på grund av nödvändiga underhållsåtgärder. Därför finns det ett behov av att komplettera med ytterligare mFRR-kapacitet.

Mer om störningsreservern

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Nyckelord

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum