Umeå kommun

Fortsatt elevökning och anpassningar av verksamheten

Dela

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ett tillskott på 28,5 miljoner kronor nästa år. Den ökningen räcker dock inte för att fullt ut kompensera för nämndens lagstadgade upp-drag rörande svenska för invandrare (SFI) och andra nödvändiga åtgärder. Totalt saknas 14,4 miljoner kronor, vilket innebär ett antal besparingsåtgärder.

Nämnden har fått medel för uppräkning av index för alla verksamheter och kompensation för volymökningar i de delar som styrs av resursfördelningsmodeller. Nämnden har däremot inte fått medel för den lagstadgade verksamheten SFI. För att nå en budget i balans behöver därför ett antal åtgärder vidtas. Det handlar bland annat om en förändrad budget för yrkesvux, anpassningar av verksamheten inom gymnasiesärskolan samt sänkt ambitionsnivå på förvaltningskontoret och inom arbetsmarknad.

Enligt kommunens befolkningsprognos ökar åldersgruppen 16-18 år kraftigt under den kommande tioårsperioden. Ökningen motsvarar en normalstor gymnasieskola som exempelvis Maja Beskowgymnasiet. Kommunen har också ett positivt netto avseende antalet elever som väljer att gå skola i annan kommun än folkbokföringskommunen.
– Riksidrottsgymnasiet är en av anledningarna till det, men även att kranskommunerna har ett mindre utbud av gymnasieutbildningar än Umeå utifrån sin storlek. Sammantaget gör detta att arbetet med att skapa 1000 nya gymnasieplatser är ett högt prioriterat område för nämnden, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I uppdragsplanen framgår också att nämnden ska arbeta vidare med uppdragen Förbättrade studieresultat, Attraktiv utbildning och Ökad likvärdighet. Under respektive uppdrag finns ett antal mål som ska uppfyllas.

Vänsterpartiet röstade nej till budgeten till förmån för sitt eget budgetförslag.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum