DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Fortsatt fattigdom för människor med funktionsnedsättning

Dela
Dagens nivåer på aktivitetsersättning och sjukersättning är för låga. Att dessa har räknats upp enligt prisbasbeloppet är ingen reell höjning. Funktionshinderperspektivet verkar ha glömts bort i budgeten, anser DHR.
Eugenia Rudenberg
Eugenia Rudenberg

Bland personer med funktionsnedsättning är det dubbelt så vanligt med låg ekonomisk standard. EU:s mått på låg ekonomisk standard är en disponibel inkomst under 19920 kr/månad, 60 procent av medianinkomsten för övriga befolkningen (2021).

Personer som lever på sjukersättning på garantinivå har dessutom en inkomst långt under denna.

Dessa personer har cirka 600 kr kvar i plånboken då utgifter är betalda, enligt en uträkning från Swedbank.

Att leva med nedsatt rörelseförmåga ger också extrakostnader, till exempel för hemtjänst eller personliga hjälpmedel, säger Kristian Cornell, ombudsman vid DHR. Alla dessa ersätts inte genom merkostnadsersättning.

– Att få sjukersättning om man inte har arbetsförmåga är ingen självklarhet. DHR vet att många i stället tvingas leva på försörjningsstöd, säger Kristian Cornell.

Regeringen ger ökade medel till kommuner och regioner, för att undvika att de höga priserna leder till neddragningar i kommunala verksamheter inom framför allt vård, skola och omsorg samt slår mot sysselsättningen i välfärden.

DHR kan bara hoppas att detta även kommer att märkas för gruppen människor med funktionsnedsättning, säger Eugenia Rudenberg, jurist vid DHR.

Regeringen skriver att den, på grund av den stora osäkerheten och stora riskerna, är beredd att, vid behov, vidta ytterligare åtgärder för att värna den svenska ekonomin och skydda hushåll och företag.

– Vi befarar att personer med funktionsnedsättning som lever i fattigdom drabbas särskilt hårt vid försämrat ekonomiskt läge, säger Eugenia Rudenberg på DHR.

I höstbudgetens skrivning om arbetsmarknad nämns knappt personer med funktionsnedsättning. Budgeten beskriver att det grundläggande problemet på arbetsmarknaden är att det måste löna sig mer att arbeta.

– Detta är inte det problem som våra medlemmar märker på arbetsmarknaden, säger DHR:s ombudsman Kristian Cornell. Många som inte har arbete vill inget hellre än att arbeta – och inte minst för ekonomin, för att det just skulle löna sig att arbeta!

– Och inte minst skulle det löna sig för hela samhället, säger Kristian Cornell. Många personer med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden och är en oanvänd resurs. Att bryta utanförskapet från arbetsmarknaden skulle vara en viktig pusselbit för att återhämta ekonomin.

– Vi tror att kostnaden för att inte prioritera personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden är det som kostar mest – mycket mer än att försöka lösa problematiken, säger Kristian Cornell.

För mer info kontakta:

Kristian Cornell, arbetsmarknad, sjukförsäkring, hjälpmedel: 08-685 80 55, 070-315 80 36

Eugenia Rudenberg, jurist: 08- 685 80 36, 070-108 84 42

Nyckelord

Bilder

Eugenia Rudenberg
Eugenia Rudenberg
Ladda ned bild
Karolina Celinska
Karolina Celinska
Ladda ned bild
Kristian Cornell
Kristian Cornell
Ladda ned bild

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum