Svenska kyrkan

Fortsatt god avkastning på hållbara investeringar

Dela

762 miljoner kronor blev 2017 års resultat för kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå. Det motsvarar en avkastning på 10,3 procent. För sjätte året i rad överträffar förvaltningens avkastning sitt jämförelseindex. För tioårsperioden 2008-2017 var den ackumulerade avkastningen 82,1 procent, motsvarande 6,2 procent i årlig avkastning.

Laddningsstation för elbilar i Malmö. Stationen drivs av både sol och vind. Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Laddningsstation för elbilar i Malmö. Stationen drivs av både sol och vind. Foto: Gustaf Hellsing/IKON

– Vi är mycket glada att även i år kunna prestera ett resultat som lever upp till vår målsättning, både på lång och kort sikt. Genom en diversifierad portfölj och genom att välja förvaltare som tydligt integrerar hållbarhetsaspekter i den finansiella analysen av företag har vi lyckats bygga upp en stark förvaltning säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkan på nationell nivå.

 Som långsiktig ägare är tioårsresultatet det viktigaste måttet. Det avspeglas i avkastningskravet som kyrkostyrelsen har satt på 3 % per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen.

– I reala termer har avkastningen under tioårsperioden varit 5,2 procent per år, klart över vårt avkastningskrav, säger Anders Thorendal.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationella nivån har per 31.12.2017 ett kapital på 8,2 miljarder kronor som ska förvaltas ansvarsfullt. De externa förvaltare som har valts ut, i Sverige och utomlands, integrerar frågor som gäller miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i investeringsbesluten. I portföljen finns en rad bolag som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv samtidigt som man avstår från att investera i vissa branscher, som utvinning av olja, kol och gas samt vapen och tobak.

De företag i förvaltningen som trots allt brister i hållbarhetsarbetet försöker Svenska kyrkan, tillsammans med förvaltarna, att påverka genom dialog.

 Svenska kyrkans kapitalförvaltning, nationell nivå, i korthet:

Resultat 2017: 761,6 mnkr (2016: 628 mnkr)

Avkastning 2017: 10,3 % (sammanvägt jämförelseindex: 8,3 %) (2016: 9,3 %) 

Förvaltat kapital 31 dec 2017: 8,2 mrdkr

Kontakter

Bilder

Laddningsstation för elbilar i Malmö. Stationen drivs av både sol och vind. Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Laddningsstation för elbilar i Malmö. Stationen drivs av både sol och vind. Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

OM KAPITALFÖRVALTNINGEN INOM SVENSKA KYRKANS NATIONELLA NIVÅ

Svenska kyrkans nationella nivå hade vid det senaste årsskiftet ett kapital på 8,2 miljarder kronor. Förvaltningen utgår från en finanspolicy med etiska placeringsregler. Investeringar ska ske i ansvarsfulla företag och gärna i bolag som aktivt adresserar globala hållbarhetsutmaningar. Samtidigt avstår man från investeringar i företag som bryter mot internationella normer samt bolag som utvinner fossil energi eller tillverkar vapen, tobak, alkohol eller pornografi.

Ett kapitalförvaltningsråd ansvarar för de etiska placeringsreglerna och fattar beslut om avyttring och möjlighet att investera igen. Förvaltarna bedömer företagen ur ett finansiellt perspektiv. För mer information: www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning 

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Uttalande av ärkebiskopen och biskopen i Luleå stift på samernas nationaldag: Rasism, hot och hat kan aldrig rättfärdigas!6.2.2020 08:02:00 CETPressmeddelande

"Sverige har inte gjort upp med sitt koloniala förflutna när det gäller samerna, än finns det många fördomar och okunskap om samisk kultur som leder till rasism, hot och hat. Det kan aldrig rättfärdigas", skriver ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Åsa Nyström, Luleå stift, i ett uttalande idag på samernas nationaldag.

The Archbishop to hold meeting on religion and migration21.1.2020 16:00:00 CETPress release

On 27-30 January, around 70 people from 15 European countries will gather for a meeting in Malmö on one of the major contemporary and future issues of our time, migration. The meeting is part of the programme A World of Neighbours, initiated by Archbishop Antje Jackelén. The aim is to create an interreligious European network for practitioners working with refugees and migrants, in order to promote social sustainability.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum