Skogsstyrelsen

Fortsatt höga betesskador i norra Sverige

Dela

Betesskadorna på ungtall ligger ännu på en nivå om 12 procent, vilket är långt över de nationella målen. Det visar årets inventering för de fyra nordligaste länen.

Betesskadorna på ungtall ligger ännu på en nivå om 12 procent i de fyra nordligaste länen. Foto: Åke Sjöström
Betesskadorna på ungtall ligger ännu på en nivå om 12 procent i de fyra nordligaste länen. Foto: Åke Sjöström

Årets inventering av betesskador visar att 12 procent av den tall som står i ungskog i norra Sverige skadades av älg och andra hjortdjur under senaste året. Det är i stort sett samma resultat som förra årets redovisning.

– I jämförelse med den nationellt fastställda målnivån på fem procent skador är det alltför stora skador, säger Magnus Kristoffersson, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Det enda län i inventeringen av norra Sverige som visar en förbättring jämfört med fjolårets inventering av betesskador är Västernorrland, där andel skadorna minskat från 20 procent 2019 till 17 procent i år.

– Västernorrland sticker tyvärr ut med hög andel skador jämfört med de övriga länen i Norrland och det är oroande. Vi behöver gemensamt vidta åtgärder som leder till att skadorna på skog minskar och närmar sig de nationella målen, säger Magnus Kristoffersson.

För att underlätta arbetet med att komma tillrätta med viltskadorna i ungskogen har Skogsstyrelsen tagit fram nya kartor som ger information om vilka geografiska områden som är mer eller mindre utsatta för skador orsakade av vilt.

– Med hjälp av kartorna får vi kännedom om vilka områden som är mer skadeutsatta än andra och då kan förebyggande åtgärder, till exempel riktad skyddsjakt eller skogliga anpassningar, riktas mot de områden där problemen är som störst. Det ger större möjligheter inom såväl älgförvaltningen som skogsbruket för att nå målen, säger Magnus Kristoffersson.

Betesskadorna på skogen leder till en försämrad kvalitet och minskad tillväxt, som ger ekonomiska förluster för skogsägaren.

Rapporterna från årets inventering i Norrland är nu tillgängliga på Skogsstyrelsens webbplats: www.skogsstyrelsen.se/abin

Mer fakta om älgbetesinventeringen, Äbin:
Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av hjortdjur.

Inventeringen görs i samarbete med flera andra aktörer i ungefär hälften av Sveriges cirka 140 älgförvaltningsområden.

Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.

En samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.

Mer information:
Magnus Kristoffersson, vilt-, och skogsskadesamordnare i region Nord, Skogsstyrelsen, 0670-64 84 57, magnus.kristoffersson@skogsstyrelsen.se

AnnaLena Olausson, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, annalena.olausson@skogsstyrelsen.se


För länsspecifik information:
Norrbottens län:

Carina Olofsson-Boström, distriktschef i södra Norrbottens distrikt, 0920-23 82 12 carina.olofsson.bostrom@skogsstyrelsen.se

Västerbottens län:
Kristina Nilson, tillförordnad distriktschef i södra och norra Västerbottens distrikt, 0952-539 54 kristina.nilson@skogsstyrelsen.se

Västernorrlands län:
Fredrik Lundqvist, distriktschef i Västernorrlands distrikt, 060-55 31 70
fredrik.lundqvist@skogsstyrelsen.se

Jämtlands län:
Jörgen Sundin, skogskonsulent och länsviltsamordnare i Jämtlands län, 0640-175 45 jorgen.sundin@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Betesskadorna på ungtall ligger ännu på en nivå om 12 procent i de fyra nordligaste länen. Foto: Åke Sjöström
Betesskadorna på ungtall ligger ännu på en nivå om 12 procent i de fyra nordligaste länen. Foto: Åke Sjöström
Ladda ned bild
Betesskadorna på ungtall leder till en försämrad kvalitet och minskad tillväxt i skogen. Foto: Anna Pettersson
Betesskadorna på ungtall leder till en försämrad kvalitet och minskad tillväxt i skogen. Foto: Anna Pettersson
Ladda ned bild
Andel unga tallar som inom loppet av ett år har fått en allvarlig viltskada. Målet är att de årliga skadorna ska ligga under fem procent.
Andel unga tallar som inom loppet av ett år har fått en allvarlig viltskada. Målet är att de årliga skadorna ska ligga under fem procent.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum