Järfälla Kommun

Fortsatt låga siffror för tonåringars användning av narkotika och tobak i Järfälla

Dela

Den årliga rapporten om 14-åringars tobaks-, alkohol- och drogvanor i Järfälla visar att andelen som röker fortfarande ligger kvar på samma låga siffra som förra året, 3 procent. Narkotikaanvändningen är också fortfarande låg och ligger på 2 procent.

Undersökningen som genomfördes i november 2015 bland samtliga elever i årskurs åtta i Järfällas skolor visar på fortsatt låga siffror när det gäller användning av narkotika och tobak bland kommunens 14-åringar.

– En positiv trend som det är viktigt att hålla i, säger Erika Sjöblom, preventionssamordnare i Järfälla kommuns förebyggargrupp.

  • 3 procent uppger att de röker dagligen eller ibland – samma siffra som förra året.
  • Idag är det färre elever totalt som haft möjlighet till att prova narkotika än förra året, och användningen ligger fortfarande på 2 procent.
  • Idag uppger 22 procent av de tillfrågade att de har druckit alkohol det senaste halvåret. En ökning från förra året, men trots det är 2015 års nivå det näst lägsta värdet sedan mätningarna startade för 13 år sedan.
  • Andelen föräldrar som köper eller bjuder sina barn på alkohol har ökat sedan 2014, medan andelen vänner/syskon som köper ut har minskat sedan förra mätningen.

Erika Sjöblom är glad att tonåringars rök- och drogvanor inte ökar. Samtidigt innebär årets siffror när det gäller alkoholkonsumtionen en fortsatt utmaning som kommunens förebyggargrupp - tillsammans med skola, socialtjänst, polis och föräldrar - måste jobba vidare med under 2016.

– Det är inte onormalt höga siffror, till och med lägre än snittet nationellt, men de är markant högre än i förra årets mätning och därför något som vi måste ta tag i, konstaterar Erika Sjöblom.

Resultatet kan bero på många olika faktorer som måste undersökas närmre. Det fortsatta budskapet till kommunens föräldrar är att inte bjuda sina tonåringar på alkohol före 18 års ålder, samt att de bör skapa goda relationer till barnens kompisar och deras föräldrar.

Ordföranden i socialnämnden i Järfälla framhåller också vikten av det förebyggande arbetet.

– Jag gläds åt de förhållandevis låga siffrorna. Samtidigt vill jag lyfta fram vikten av att ständigt arbeta med olika former av förebyggande åtgärder, och i det arbetet spelar föräldrar, skola, fritidsledare och socialtjänst en avgörande roll, säger Bengt Harju (S), ordförande i socialnämnden.

Mer information

Erika Sjöblom, preventionssamordnare Järfälla kommun, 
erika.sjoblom@jarfalla.se, 08-580 286 82

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i slutet av november 2015 på elever i årskurs åtta i kommunens alla högstadieskolor. Undersökningen är anonym och frivillig och genomförs under lektionstid. Totalt deltog 761 elever i undersökningen.

Här hittar du rapporten i sin helhet samt tidigare års rapporter (Järfälla kommuns webbplats)

Nyckelord

Bilder

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Pulshöjande aktiviteter ger bättre betyg visar forskning i Järfälla29.11.2018 07:01Pressmeddelande

Kan ett kort och intensivt träningspass före lektion leda till bättre resultat? Ja, absolut! Eleverna i forskningsprojektet ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning” har i genomsnitt höjt sina betyg i svenska och engelska och mår dessutom mycket bättre. Fler skolor i Järfälla är nu på väg att testa konceptet och Izabela Seger, lektor och idrottslärare på Björkebyskolan är inbjuden att föreläsa runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum