Försäkringskassan

Fortsatt ökande sjuktal

Dela

Sjuktalen fortsätter att öka men ökningstakten är avtagande. En sannolikt bidragande orsak till den minskade ökningstakten är Försäkringskassans förstärkning av handläggningen. Det är några av resultaten i en ny rapport från Försäkringskassan om utvecklingen i sjukförsäkringen.

Sjuktalen fortsätter att öka men i en långsammare takt än tidigare. Under 2015 och 2016 har Försäkringskassan förstärkt och förbättrat handläggningen inom sjukförsäkringen. Bedömningar enligt tidsgränserna i sjukförsäkringen görs i större omfattning. Resultaten visar att utvecklingen går att påverka men ska uppgången brytas krävs det aktiva åtgärder från alla berörda aktörer. 

- Vi ser nu allt fler indikationer på att den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron har blivit långsammare men vi måste vara vaksamma på om det är ett faktiskt trendbrott och inte bara en tillfällig inbromsning, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan.

Diagnoser inom psykisk ohälsa är de vanligaste inom sjukförsäkringen. Ångest- och stressyndrom och depression står för över 90 procent av sjukskrivningarna inom psykiatriska diagnoser. Fastän utvecklingen i ökning och diagnoser är likartad för män och kvinnor är de sjukskrivna kvinnorna dubbelt så många.

Rapporten bifogas pressmeddelandet.

Viktigaste resultaten

- Sjuktalen fortsätter att öka
- Ökningstakten är långsammare än tidigare
- Psykiatriska diagnoser är vanligast

Relaterat
Sjukfrånvarons utveckling 2015, del 2

Analys av sjukfrånvarons nivå över tid


Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 14 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum