EVRY

Fortsatt organisk intäktstillväxt

Dela

(Stockholm, 4 maj 2018) EVRY rapporterar totala intäkter på NOK 3 208 milj. för första kvartalet 2018, en förbättring från NOK 3 177 milj. under första kvartalet 2017. Efter justering för växelvalutaeffekter och förvärv utgör detta en organisk tillväxt på 0,5 % under första kvartalet 2018.

Bolaget levererade EBITA-resultat på NOK 320 milj. under första kvartalet 2018 jämfört med NOK 345 milj. under första kvartalet 2017.

– Vi är glada över att meddela att trots ett mycket starkt första kvartal i 2017 så fortsatte EVRY resan och uppnådde en organisk intäktstillväxt under första kvartalet 2018, samt tilldelades flera strategiskt viktiga kontrakt. EVRY:s lönsamhet under kvartalet var något lägre än under samma period 2017, men detta berodde på säsongsmässiga effekter som kommer att kvittas under andra kvartalet, kommenterar EVRY:s vd Bjørn Ivroth.

EVRY Financial Services fortsatte att leverera lönsam tillväxt, särskilt inom kortområdet. Förändringar i lagstiftningen, såsom PSD2, ökade också intresset från finansinstituten.

EVRY upplever också en hög efterfrågan på sina digitala konsulter från både den offentliga och den privata sektorn i Norden. Med nästan 2 000 konsulter i kombination med en hållbar orderstock är EVRY väl positionerat för en hög aktivitetsnivå under de kommande kvartalen.

– Tillämpningen av ny teknik får ökad uppmärksamhet från bolagets ledningsgrupper. Fokus på lokal närvaro och leverans, samt att större uppmärksamhet ägnas åt säkerhet och regler, är strukturella förändringar som EVRY kan utnyttja, kommenterar Björn Ivroth.

EVRY kommer att fortsätta att öka sitt fokus på skala och repeterbarhet i sin Digital Platform Services-enhet i syfte att stärka och bygga en gemensam nordisk go-to-market-modell.

– Vi inrättade en nordisk infrastrukturleveransenhet i 2017 för att säkerställa att vår service- och produktutvecklingsverksamhet är harmoniserad i hela Norden. Det är viktigt för oss att både våra lokala och internationella kunder kan utnyttja vår expertis över gränserna, eftersom det gör det möjligt att skapa de mest innovativa lösningarna och tillämpa den teknik som bygger framtidens digitala tjänster, tillägger Björn Ivroth.

Finansiella nyckeltal för första kvartalet 2018

  • Den totala omsättningen på NOK 3 208 milj. i Q1 2018 jämfört med NOK 3 177 milj. i Q1 2017 motsvarande en organisk tillväxt om 0,5 % under Q1 2018.
  • EBITDA* på NOK 374 milj. i Q1 2018 jämfört med NOK 408 milj. i Q1 2017 motsvarar en EBITDA-marginal* på 11,7 % (12,8 % under Q1 2017).
  • EBITA* på NOK 320 milj. i Q1 2018 jämfört med NOK 345 milj. i Q1 2017 motsvarar en EBITA-marginal* på 10,0 % (10,9 % under Q1 2017).
  • Orderstock på NOK 17,8 miljarder
  • 70,3 % kontant konvertering den 30 september 2017
  • En godkänd utdelning på NOK 1,25 per aktie som ska fördelas den 28 maj 2018

*Före Övriga intäkter och kostnader

Kontakter

Bilder

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2017 en omsättning på NOK 12,6 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista.

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

EVRY kvartalsrapport för andra kvartalet 2019 visar på tillväxt inom konsulttjänster och applikationstjänster, vilket driver en gynnsam intäktsmix och stöder den strategiska inriktningen12.7.2019 07:01:02 CESTPressmeddelande

(Fornebu, 12 juli 2019) EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2019 på 3 178 milj. NOK, jämfört med 3 286 milj. NOK under andra kvartalet 2018. Rörelseintäkterna för första halvåret 2019 var 6 507 milj. NOK, upp från 6 494 milj. NOK jämfört med samma period förra året. Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten 0,1 % under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. Financial Services redovisade positiv organisk tillväxt under andra kvartalet, medan andra områden påverkades av säsongsvariationer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum