EVRY

Fortsatt organisk tillväxt, stabila marginaler och kraftig förbättring av kassaflödet

Dela

(Fornebu, 8 maj 2019) EVRY rapporterar totala intäkter på NOK 3 330 miljoner för första kvartalet 2019, en förbättring från NOK 3 208 miljoner under första kvartalet 2018. Detta innebär en organisk tillväxt på 3,6 % under första kvartalet 2019, en ökning från 0,5 % under samma kvartal föregående år.

Bolaget levererade ett EBITA-resultat på NOK 332 miljoner under första kvartalet, jämfört med NOK 320 miljoner under första kvartalet förra året. EBITA-marginalen på 10,0 % under första kvartalet 2019 var i linje med motsvarande kvartal 2018.

Koncernchef Per Hove, kommenterar:

- Det gläder mig att kunna meddela att vi levererar ett kvartal som är i linje med våra interna mål och affärer enligt vår helårsplan. Jag är särskilt nöjd med den ökade organiska tillväxten under första kvartalet kombinerat med stabila marginaler och ett betydligt förbättrat kassaflöde.

Senaste tolv månadernas kassaflöde per den 31 mars 2019 slutade på 97,0 % jämfört med 70,3 % per LTM 31 mars 2018, vilket återspeglar en solid förbättring.

Financial Services fortsätter att uppnå en positiv intäktstillväxt, drivet av en solid efterfrågan på lösningar och tjänster.

Koncernens backlog på NOK 18,6 miljarder i slutet av mars 2019 var en ökning från NOK 17,8 miljarder jämfört med samma period föregående år.

Många möjligheter för artificiell intelligens i den offentliga sektorn

EVRY undertecknade det största offentliga upphandlingskontraktet hittills i Norge inom robotics med Stavangers kommun under första kvartalet 2019.

Under samma kvartal ingick EVRY, som en av grundarna av samarbetet ett partnerskap med "AI innovation of Sweden".

EVRY har också levererat ett automationsprogram till förvaltningen av Norges forskningsråd som använder artificiell intelligens – det handlar om assistans för att underlätta för ärendehandläggare att behandla tusentals finansieringsansökningar.

- Det gläder mig att se att vi intar en position som en av de ledande aktörerna inom robotteknik. Vi hanterar allt från lokal installation hos kund till hantering av alla robotiserade processautomationslösningar på kundens vägnar, berättar koncernchefen Per Hove

En nordisk konsultorganisation

EVRYs kunder förändras och genomför allt mer komplexa projekt. EVRY har därför tillkännagivit en nordisk konsultorganisation med fokus på att förenkla arbetet genom ökad transparens och samarbete. Att arbeta i nordiska team skapar bättre förutsättningar för att lösa kundernas utmaningar på bästa sätt samtidigt som företaget utvecklar konsulternas kompetens mer strukturerat över landsgränserna.

Nyckeltal

  • Totala intäkter på NOK 3 330 miljonerunder första kvartalet 2019 (NOK 3 208 miljoner under första kvartalet 2018)
  • Organisk tillväxt* på 3,6 % under första kvartalet 2019 (0,5 % under första kvartalet 2018)
  • EBITA** på NOK 332 miljoner under första kvartalet 2019 (NOK 320 miljoner under första kvartalet 2018) motsvarande en EBITA** på 10,0 % under första kvartalet 2019 %, i linje med första kvartalet 2018
  • Ökat kassaflöde under första kvartalet 2019 till 97,0 %, vilket är en ökning från 70,3 % under första kvartalet 2018
  • Backlog på NOK 18,6 miljarder per den 31 mars 2019, jämfört med NOK 17,8 miljarder under första kvartalet 2018.
  • EPS** under första kvartalet 2019 på NOK 0,50, jämfört med NOK 0,53 under första kvartalet 2018

*) Organisk tillväxt definieras som intäkt justerad för påverkan från förvärv, avyttringar och valutaeffekter

**) Före övriga intäkter och kostnader

Kvartalsrapport och presentationsmaterial kan laddas ner på https://investor.evry.com/

För mer information, kontakta:

Helle Wiggen, Investor Relations Manager
Tfn: (+ 47) 93 82 34 02 – e-post: helle.wiggen@evry.com

Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing
Tel: (+47) 97 75 34 53 – e-post: unni.stromstad@evry.com

EVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems

We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security.

We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today.

Bilder

Dokument

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

EVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems

We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security.

We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today.

 

 

 

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

EVRY kvartalsrapport för andra kvartalet 2019 visar på tillväxt inom konsulttjänster och applikationstjänster, vilket driver en gynnsam intäktsmix och stöder den strategiska inriktningen12.7.2019 07:01:02 CEST | Pressmeddelande

(Fornebu, 12 juli 2019) EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2019 på 3 178 milj. NOK, jämfört med 3 286 milj. NOK under andra kvartalet 2018. Rörelseintäkterna för första halvåret 2019 var 6 507 milj. NOK, upp från 6 494 milj. NOK jämfört med samma period förra året. Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten 0,1 % under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. Financial Services redovisade positiv organisk tillväxt under andra kvartalet, medan andra områden påverkades av säsongsvariationer.