Umeå kommun

Fortsatt samarbete med Karelen

Dela

Kommunstyrelsen beviljar Swedish-Karelian Business and Information Center (SKBIC) 163 000 kr under 2020 för att fortsätta samarbetet med Ryska republiken Karelen. Syftet med kontorets verksamhet är att stärka banden i öst‐västlig riktning och bidra till att det konkreta utbytet ökar samt fungera som en kontaktpunkt.

– Umeå kommun har haft ett vänortssamarbete med Petrozavodsk i Ryska republiken Karelen i över 30 år. Samarbetet är strategiskt viktigt på flera sätt, inte minst för att Umeå ska uppfylla de Globala målen i Agenda 2030, vilket blir möjligt genom globalt partnerskap och samarbete, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Utvärderingen visar att nätverken som byggts upp tillsammans med SKBIC skapar en viktig position i det Arktiska samarbetet och i Barentssamarbetet. Det framgår även att samarbetet med Karelen och Petrozavodsk utgör en viktig plattform för näringslivskontakter och internationella samarbeten. Samarbetet främjar en demokratisk utveckling i Ryssland, som i förlängningen gynnar svensk handel och ekonomi.

SKBIC bildades 1996 och har finansierats av Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus27.1.2021 14:21:58 CETPressmeddelande

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum