Umeå kommun

Fortsatt samarbete med Xi´an kring klimat, demokrati och stadsutveckling

Dela

Umeå kommun har beviljats 1,5 miljoner kronor tillsammans med Chan-ba Ecological district of Xi´an i Kina till ett kommunalt partnerskapsprojekt. Projektet finansieras till 100 procent av Svenska regeringen; Internationellt centrum för lokaldemokrati (ICLD).

Umeå kommun på besök vid ett bygge i Xian i Kina hösten 2019. Frv Mr Mong, Chan-ba Eco District of Xi´an, Thomas Olofsson, Umeå Universitet, Andreas Sjögren, S, ordförande Mljö-och hälsoskyddsnämnden, Ms Lei, Chan- ba Eco District of Xi ´an, Maja Westling,C, vice ordförande Miljö-och hälsoskyddsnämnden.
Foto: Erik Eklund
Umeå kommun på besök vid ett bygge i Xian i Kina hösten 2019. Frv Mr Mong, Chan-ba Eco District of Xi´an, Thomas Olofsson, Umeå Universitet, Andreas Sjögren, S, ordförande Mljö-och hälsoskyddsnämnden, Ms Lei, Chan- ba Eco District of Xi ´an, Maja Westling,C, vice ordförande Miljö-och hälsoskyddsnämnden. Foto: Erik Eklund

–Vi ser framemot att fortsätta samarbeta med Xi´an som är systerstad till Umeå inom temat energi, klimatfrågor och lokaldemokrati som är en viktig global fråga, säger Erik Eklund, Energi- och klimatrådgivare Umeå kommun.

Projektet kommer att arbeta med medborgares delaktighet i klimat och stadsutveckling i ett projekt som särskilt knyter an till hållbar energi, hållbara städer samt klimat. Parterna har samarbetat i över tio år i tidigare projekt inom bl.a. avfallsfrågor och kulturfrågor. Projektet kommer starta i januari 2020 och pågå till och med 2022.

Projektet svarar mot följande mål i Agenda 2030:
mål 7 - Hållbar energi för alla
mål 11- Hållbara städer och samhällen
mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Energieffektivitet en stor utmaning


Under 2019 har Umeå kommun och Chan-ba Ecoglogical District genomfört en förstudie som finansierats av ICLD där två träffar ägt rum för att diskutera och hitta gemensamma utmaningar inom energiområdet. Det byggs i en snabb takt i hela Kina och speciellt i städerna finns det stora utmaningar ex. att bygga mer energieffektivt samt att använda byggnaderna på ett energieffektivt sätt utan att försämra inomhusklimatet. Det är detta projektet kommer fokusera på de kommande tre åren med perspektivet jämlikhet och demokrati.
Samarbetsformen kommunala partnerskap innebär att parterna hittar en gemensam utmaning att samarbeta kring för att höja kompetensen hos både medarbetare och förtroendevalda genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Smartare byggnader och lägre koldioxidutsläpp


Syftet med projektet är att förbättra kapaciteten och kunskapen på institutionell nivå i både Umeå kommun och Chan-Ba Ecological District. På lång sikt ska projektet leda till smartare byggnader för medborgarna, lägre koldioxidutsläpp från användning av byggnader samt öka medborgarnas medvetenhet, inkludering och deltagande i energibesparing och förbättringar i inomhusmiljön.

–Det är verkligen spännande att Umeå kommun får möjlighet att utveckla smarta och energieffektiva lösningar för ett hållbart inomhusklimat i samarbete med våra kinesiska partners. Arbetet ska även lyfta fram den svenska värdegrunden kring demokrati och jämlikhet, vilket utgör basen i projektet, säger Cathrin Alenskär, internationellt arbete vid Umeå kommun.

Deltagare i projektet är Miljö- och hälsoskydd (Projektägare), Fastighet, Naturskolan, Kulturverket, Internationella enheten i Umeå kommun, Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik, Chan-Ba Ecological District och Xi´an University of Architecture and Technology i Kina.

Om kommunala partnerskap

Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom något, eller några av följande kärnområden: Jämlik/rättvis och inkluderande behandling, delaktighet, transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande. Målet med samarbetsformen Kommunala partnerskap är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå och en utveckling där den lokala demokratin institutionaliseras. Över 40 svenska kommuner och regioner deltar i dag i ett kommunalt partnerskap. Det är kommuner, regioner och regionala kommunalförbund i Sverige som kan ansöka om kommunalt partnerskap med något av de utvalda samarbetsländerna. Kommunala partnerskap är helt finansierat med statliga medel.


Om ICLD

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Verksamheten finansieras av Sida. Läs mer om arbetet på icld.se


För mer information:

Erik Eklund
Energi-och klimatrådgivare
Umeå kommun
070-237 53 63
erik.eklund@umea.se

Cathrin Alenskär
Internationellt arbete
Umeå kommun
070-370 55 73
cathrin@alenskar@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Umeå kommun på besök vid ett bygge i Xian i Kina hösten 2019. Frv Mr Mong, Chan-ba Eco District of Xi´an, Thomas Olofsson, Umeå Universitet, Andreas Sjögren, S, ordförande Mljö-och hälsoskyddsnämnden, Ms Lei, Chan- ba Eco District of Xi ´an, Maja Westling,C, vice ordförande Miljö-och hälsoskyddsnämnden.
Foto: Erik Eklund
Umeå kommun på besök vid ett bygge i Xian i Kina hösten 2019. Frv Mr Mong, Chan-ba Eco District of Xi´an, Thomas Olofsson, Umeå Universitet, Andreas Sjögren, S, ordförande Mljö-och hälsoskyddsnämnden, Ms Lei, Chan- ba Eco District of Xi ´an, Maja Westling,C, vice ordförande Miljö-och hälsoskyddsnämnden. Foto: Erik Eklund
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum