Umeå kommun

Fortsatt samma stöd till föreningarna i kulturnämndens budget

Dela

I kulturnämndens budget för 2021 får föreningar, festivaler och studieförbund dela på drygt 31 miljoner kronor (mnkr). Det beslutade kulturnämnden vid sammanträdet den 25 november.

Budgeten på 148,3 mnkr, som beslutats av kommunfullmäktige, innehåller inga större förändringar jämfört med 2020. Stödet till föreningslivet och studieförbunden fortsätter på samma nivå som tidigare. Av de 31 miljoner som fördelas ut går bland annat ca 9 miljoner till studieförbunden, 10 miljoner till kulturella föreningar och knappt 6 miljoner till kulturfestivaler.

- Kulturnämndens budget för 2021 är i linje med vår vision om ett Umeå som kan erbjuda medborgare i alla åldrar och i hela kommunen ett rikt och jämlikt kulturliv. Så bygger vi ett Umeå som håller ihop. Vi satsar också 300 000 kr på driften av Klossen på Ålidhem. Det är ett exempel av många ur den palett av satsningar vi gör för att Umeå ska växa tryggt och säkert, säger Ali Yasin Dahir (S), kulturnämndens t.f. ordförande.

Ett särskilt uppdrag inom kulturförvaltningen för nästa år är att arbeta uppsökande mot medborgare och föreningar med att informera om de bidrag som finns tillgängliga att söka. Andra målsättningar handlar bland annat om att

  • biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper samt åstadkomma ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga
  • säkerställa ett mångfacetterat kulturliv i hela kommunen genom att främja folkbildning och föreningsverksamhet för att erbjuda kommunens invånare möjlighet till delaktighet och medskapande
  • alla barn och unga i hela kommunen ska ges samma möjligheter till skapande och upplevelsebaserade kulturaktiviteter i skol‐ och närmiljö.

Fördelning av medel under 2021

Fördelningen av medlen inom kulturförvaltningens större verksamhetsområden ser ut enligt följande: 

  • Stöd till föreningar festivaler och studieförbund 31,2 mnkr
  • Kulturskola 30,8 mnkr
  • Bibliotek 57,2 mnkr
  • Administration 8,2 mnkr
  • Programverksamhet 10,5 mnkr
  • Kvinnohistoriskt museum 7,4 mnkr
  • Stab/nämnd 3,0 mnkr

Mer information

Ali Yasin Dahir (S)
kulturnämndens t.f. ordförande
076-080 74 19
yasin.dahir@umea.se 

Fredrik Elgh (C)
kulturnämndens vice ordförande
070-326 21 08
fredrik.elgh@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Fortsatt distansundervisning på de kommunala gymnasieskolorna20.1.2021 09:15:34 CETPressmeddelande

Från och med måndag 25 januari blir det delvis fjärr- och distansundervisning på de kommunala gymnasieskolorna. Eleverna ska vara hemma var tredje vecka enligt ett rullande schema. – Utifrån det rådande smittläget är det tyvärr nödvändigt med fortsatt distansundervisning. Vi hoppas att det är under en begränsad tid. Våra gymnasieelever har verkligen drabbats hårt under den här pandemin, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum