BioInnovation

Fortsatt stark satsning på biobaserad utveckling

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har genom finansiering från Vinnova, Formas och Energimyndigheten genomfört kraftfulla satsningar för att främja en framväxande bioekonomi sedan 2015. Det är nu klart att programmet får fortsatt finansiering för ytterligare en treårsetapp. Under perioden tillskjuter också Vinnova 45 miljoner extra till programmets satsningar.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson

BioInnovation arbetar för utveckling av biobaserade material, produkter och tjänster med visionen att Sverige ställt om till en cirkulär bioekonomi 2050. Programmet fick goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomfördes under 2020. Utvärderingen ligger till grund för beslutet om den fortsatta finansieringen som sträcker sig till år 2023.

– I utvärderingen beskrivs att programmet har en kritisk viktig roll i innovationssystemet som skapar stort värde i biobaserade värdekedjor. Vi har hittills finansierat över 120 forsknings- och innovationsprojekt som bygger stark kunskap för biobaserad utveckling, säger Anna Wiberg.

Programmet är initierat av Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige samt TEKO – Sveriges textil och modeföretag. I programmet samverkar näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor för biobaserad utveckling.

Just nätverksbyggande mellan branscher som inte tidigare samverkat är något som utvärderarna lyfte fram som en styrka hos BioInnovation.

Företagsforskarskola för resurssmarta processer
Ett exempel där branschöverskridande samverkan blir tydlig är satsningen på den företagsforskarskola inom resurssmarta processer som nu startar med finansiering från programmet samt medverkande företag och akademi.

– Det här är ett viktigt och kraftfullt initiativ. Sverige har en unik position med tillgång till klimateffektiv bioråvara från skog, restströmmar och jordbruk. Med vår unika position behöver vi processteknisk kompetens på en hög nivå för att kunna nyttja detta fullt ut och optimera användandet av råvaran. En ny generation av duktiga processingenjörer och forskare behövs för att effektivisera våra processer. Det kommer också att krävas kombinationer av kompetenser från kemi-, textil- och skogsindustri, säger Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse.

Under perioden tilldelas programmet också 45 miljoner extra från Vinnovas insatsområde Hållbar industri.

– Med de utökade medlen kan vi genomföra ytterligare satsningar på forskning om och uppskalning av biobaserade lösningar som kan ersätta fossilbaserade material och produkter på globala marknader, säger Anna Wiberg.

Arbetet inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation utförs med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden.

Kontakt för mer information

Anna Wiberg, programchef för BioInnovation, tfn + 46 (0)76-129 62 94, anna.wiberg@bioinnovation.se.

Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse, tfn +46 (0)70-978 64 74.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild
Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse. Fotograf: Johan Olsson
Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri26.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart samhälle. För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum