ManpowerGroup

Fortsatt starka anställningsplaner för bank-, finans- och fastighetsbranscherna under Q1

Dela
Arbetsgivarna i bank-, finans- och fastighetsbranscherna förväntar sig en sysselsättningsprognos på +35 procent inför det första kvartalet 2023, vilket är högre än riksgenomsnittet på +23 procent och den näst högsta prognosen av alla branscher. Samtidigt är det stor skillnad mellan prognoserna för olika branscher och regioner, visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Bank-, finans- och fastighetsbranscherna lämnar en fortsatt stark prognos trots en stundande konjunkturändring och en svalnande fastighetsmarknad. Inför detta kvartal ser vi stora variationer i prognoserna, vilket är ovanligt men speglar att vissa branscher är mindre oroade över det stundande ekonomiska läget, säger Mikael Jansson, vd på ManpowerGroup.

Inför det första kvartalet 2023 lämnar svenska arbetsgivare en sysselsättningsprognos på +23, en minskning med 11 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Telekom-, media- och kommunikationsbranschen gör en stark inbromsning och förväntar sig ingen ökad sysselsättning alls. IT-branschen toppar däremot listan över branscher som förväntar sig ökad sysselsättning med en prognos på +37 procent. Däremellan är spridningen stor: från transport- och logistikbranschens prognos på +13 procent till bank-, finans- och fastighetsbranschens prognos på +35 procent.

– Den stundande lågkonjunkturen kan leda till att arbetsmarknaden blir mer trögrörlig. Då är det extra viktigt att arbetsgivarna vågar satsa på intern utveckling och utbildning för att kunna fylla de behov som finns inom den egna organisationen, säger Mikael Jansson.

Även landets regioner visar stora skillnader i sysselsättningsprognoserna. Stockholm- och Uppsalaregionen samt Mellersta Sverige – Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län – förväntar sig en rekryteringstakt på starka +29 procent. Norra Sverige och Östra Götaland ger däremot betydligt försiktigare sysselsättningsprognoser på +15 respektive +12 procent.

Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och en ökad inflation kan påverka undersökningen.

Topplistor
Svenska branschprognoser
Svenska regioners jobbprognoser
Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2023 presenteras i mars.

Svenska branschprognoser
• IT-branschen, +37 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +35 procent
• Hälsa-, sjukvård och Life science, +29 procent
• Turistnäring samt parti- och detaljhandeln, +26 procent
• Energi- och samhällsservice, +22 procent
• Råvaror och gröna näringar, +19 procent

Svenska regioners jobbprognoser
• Stockholm- och Uppsalaregionen, +29 procent
• Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +29 procent
• Västra Götaland, +26 procent
• Skåne och Blekinge län, +19 procent
• Norra Sverige, +15 procent
• Östra Götaland, +12 procent

Starkaste jobbprognoserna globalt per bransch
• IT-branschen, +35 procent
• Bank-, finans- och fastighetsbranschen, +28 procent
• Energi- och samhällsservice, +26 procent
• Hälsa-, sjukvård och Life science, +23 procent
• Råvaror och gröna näringar, + 22 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2023 förväntar sig 18 procent av de svenska arbetsgivarna att minska arbetsstyrkan, 42 procent förväntar sig en oförändrad sysselsättning medan 39 procent förutser en ökad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +21 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +23 procent. Samma beräkning sker i samtliga 40 länder.

Om ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 20 år och är den enda globala undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet i stället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 40 länder. I Sverige har 770 intervjuer genomförts. Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november 2022.

Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 60 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i hela världen: ”How do you anticipate total employment at your location to change in the coming three months as compared to the current quarter?”. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Nyckelord

Kontakter

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Södermalmsallén 36
118 28 Stockholm

0771-55 99 00http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup™ är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. Vi bidrar genom att hitta rätt kompetens samtidigt som vi sätter miljontals människor i arbete. ManpowerGroup™ är sedan många år erkända för vår mångfald, inkludering, jämställdhet och 2022 utsågs vi till ett av världens mest etiska företag för trettonde året. I Sverige har vi omkring 5 000 medarbetare på drygt 50 orter över hela landet med varumärkena: Manpower®, Experis®, Talent Solutions® och Jefferson Wells®. Varje år sätter vi 18 000 personer i jobb i Sverige.Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Alarmerande kompetensbrist globalt – fortsatt hög även i Sverige27.3.2023 08:06:16 CEST | Pressmeddelande

Arbetsgivare världen över slår larm om en ökad kompetensbrist inom en rad yrkesområden. I Sverige är det drygt tre av fyra svenska företag som uppger att de har svårt att hitta personer med rätt kompetens, samma höga nivå som vid förra årets undersökning. Samtidigt fortsätter den globala kompetensbristen att öka, vilket leder till ytterligare konkurrens internationellt. Det visar en undersökning från ManpowerGroup.

Starkast jobbprognos i mellersta Sverige14.3.2023 08:35:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsgivarna i mellersta Sverige – Sörmland, Västmanland, Värmland samt Örebro län - förväntar sig en fortsatt hög rekryteringstakt och sysselsättningsprognosen för de kommande tre månaderna är +28, den högsta i landet. Det är en oförändrad prognos jämfört med starten på året, men på årsbasis är det en minskning med 23 procentenheter. Prognosen för riket som helhet är mer beskedliga +9. Detta visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum