Region Örebro län

Fortsatt starkt stöd för Stiftelsen Activa

Dela

Stiftelsen Activa får nästan åtta miljoner kronor för sin verksamhet för nästa år. Det beslutade nämnden för regional tillväxt den 10 december. Stiftelsen Activa arbetar med att ge stöd till personer med funktionsnedsättning/långvarig ohälsa och med behov av särskilt stöd för att nå arbete eller utbildning.

- Stiftelsen Activa gör ett fantastiskt arbete för många som står långt från arbetsmarknaden, säger Irén Lejegren (S), ordförande för nämnden för regional tillväxt. Under åren har de slussat många människor till reguljärt arbete eller utbildning. På så sätt har de medverkat till att avsluta en rundgång i olika system, och mellan olika myndigheter, som de här personerna ofta hamnar i.

Unik kompetens
- Behovet av insatser av det slag som Activa erbjuder bedömer vi kommer att vara fortsatt mycket stort, säger Irén Lejegren. Den unika kompetens som finns i verksamheten gör att Activa kommer att kunna möta de utmaningar framtiden ger, till fortsatt nytta för både  individ och samhälle.

Samverkansprojekt: Från nyanländ till medarbetare
Under 2019 avslutades 72 personer till arbete och 30 till utbildning och 23 till ordnad sysselsättning.

Activa driver ett flertal projekt finansierade av bland annat Europeiska socialfonden, ESF. Under 2019 beviljades Activa medel för ett samverkansprojekt med Örebro kommun, Från nyanländ till medarbetare.

Fakta:
Stiftelsen Activa finns och verkar i Örebro län sedan 1989 och startades av Örebro läns landsting och Örebro kommun. Sedan dess har stiftelsen haft ett årligt regionalt stöd. Stiftelsen har avtal om verksamhet i Örebro, Ljusnarsberg, Nora, Hallsberg, Kumla, Degerfors och Karlskoga. Dessa kommuner köper tjänster från Activa via avtal. Activa har även lokaler i Örebro, Hallsberg, Karlskoga och Nora.

Mer information:
Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt, tel. 070-6631975

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Alla särskilda boenden har vaccinerat klart i slutet av veckan13.1.2021 12:51:03 CETPressmeddelande

5 200 vaccindoser har fördelats ut för vaccination i Örebro län fram till och med denna vecka. Av dessa har 4 550 gått till kommunerna för att vaccinera de äldre i särskilt boende, hemsjukvård och hemtjänst. 650 doser ska användas för att vaccinera kommunal personal som arbetar nära personer på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Den vaccineringen börjar i dag onsdag.

Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun29.12.2020 13:00:00 CETPressmeddelande

Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta av fördelarna med upphandlingar som genomförs för flera samtidigt, inom geografiskt avgränsade områden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum