Umeå kommun

Fortsatt starkt stöd till föreningslivet i kulturnämndens budget

Dela

I kulturnämndens budget för 2022 får föreningar, festivaler och studieförbund dela på drygt 31 miljoner kronor (mnkr). Det beslutade kulturnämnden vid sammanträdet den 17 november.

Budgeten på drygt 153 mnkr, som beslutats av kommunfullmäktige, innebär ungefär samma fördelning av medel som 2021. Precis som tidigare är det biblioteken och Kulturskolan som utgör de största posterna i budgeten, tillsammans med stödet till föreningslivet och studieförbunden. Extra resurser satsas på det nyligen invigda biblioteket på Teg samt ett utökat medieanslag för hela biblioteksverksamheten, främst i form av tidningar och e-böcker.

Stödet till föreningslivet och studieförbunden fortsätter på samma nivå som tidigare. Av de 31 miljoner som fördelas ut går bland annat ca 9 miljoner till studieförbunden, 12 miljoner till kulturella föreningar och knappt 6 miljoner till kulturfestivaler.

- Det känns väldigt roligt att i den här budgeten kunna stärka upp bibliotekens verksamhet. Dels satsningen på biblioteket på Teg men även tillgången på digitala medier som är väldigt efterfrågat, säger Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande.

Ett särskilt uppdrag inom kulturförvaltningen för nästa år är att befästa och utveckla Umeås ställning som en betydande kulturstad genom att tillvarata medborgarnas engagemang samt effekterna av ett väl genomfört europeiskt kulturhuvudstadsår ur ett lokalt, regionalt, nationellt, och internationellt perspektiv.

- Det är mycket glädjande att vi fortsätter att satsa på kulturverksamheterna inom kommunen, särskilt glädjande är nysatsningen med biblioteket på Teg och vår kulturskola som är stadd i snabb och god utveckling. De fortsatta stöden till våra viktiga studieförbund och föreningar är också mycket positivt, säger Fredrik Elgh (C), kulturnämndens vice ordförande. 

Fördelning av medel under 2022

Fördelningen av medlen inom kulturförvaltningens större verksamhetsområden ser ut enligt följande:

  • Stöd till föreningar festivaler och studieförbund 31,5 mnkr
  • Kulturskola 31,5 mnkr
  • Bibliotek 58,8 mnkr
  • Administration 8,3 mnkr
  • Programverksamhet 10,7 mnkr
  • Kvinnohistoriskt museum 7,4 mnkr
  • Stab/nämnd 4,7 mnkr

Kontakt

Helena Smith (S)
kulturnämndens ordförande
070-695 57 95
helena.smith@umea.se 

Fredrik Elgh (C)
kulturnämndens vice ordförande
070-326 21 08
fredrik.elgh@umea.se 

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum