Umeå kommun

Fortsatt stöd för Fairtrade city

Dela

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har beslutat bevilja 300 000 kronor till fortsatt diplomering och arbete med Fairtrade city under 2022. Från och med 2023 hänskjuts vidare beslut om finansiering till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dagens utskottsbeslut var oenigt.

– Genom att vara en diplomerad Fairtrade city får kommunen en struktur för att arbeta med frågan om etisk konsumtion och rättvis handel. Diplomeringen bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är också ett sätt för Umeå kommun att bidra till att stärka mänskliga rättigheter i länder med extrem fattigdom, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Umeå kommun är diplomerad Fairtrade city sedan 2013. Utöver att ge en struktur för arbetet med etisk konsumtion och rättvis handel, möjliggörs en bred förankring i samhället där kommunen arbetar tillsammans med andra kommuner, näringslivet och andra organisationer, för att gemensamt nå uppsatta mål och få ökade kunskaper i frågan.

Diplomeringen innebär också att kommunen har ett särskilt ansvar att upphandlade produkter ska följa åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet som har ställts upp av Internationella arbetsorganisationen, ILO, men också FN:s barnkonvention, samt principer för rättvis handel.

Umeå kommun har sedan diplomeringen infördes nått en årlig ökning av upphandlade leverantörer för att öka utbudet av produkter med denna märkning. Föreningen för Fairtrade Sverige stödjer kommunerna med bland annat informationsmaterial, kampanjer och utbildning.

I dagsläget är 49 kommuner och tre regioner i Sverige Fairtrade city-diplomerade. Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott var dock oenigt när det gäller fortsatt finansiering av diplomeringen.

– Umeå kommun borde snarast avbryta samarbetet med Fairtrade. Kommuner ska inte stötta enskilda företag och produktmärkningar. Fler och fler kommuner runt om i Sverige inser det orimliga i det här förhållandet, och avslutar samarbetet med Fairtrade. Skellefteå kommun beslutade år 2019 att avsluta samarbetet med Fairtrade. Nu är det dags för Umeå kommun att avsluta detta, säger kommunalrådet Anders Ågren (M), i en kommentar.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Restaurangbranschen och Maja Beskowgymnasiet är på gång!17.1.2022 08:48:07 CET | Pressmeddelande

Maja Beskowgymnasiet har anställt Nazim Imeri som projektledare inför nystarten av Re-staurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2022. – Intresset för restaurangutbildningen är stort bland åk 9-eleverna i Umeå med omnejd. Många elever har blivit mycket positivt inställda när de fått veta att utöver att utbildningen är rolig och innehåller många praktiska moment ger den även grundläggande högskole-behörighet, säger Nazim Imeri, som representerade restaurangutbildningen när cirka 1800 elever var på besök på skolan under skolbesöksveckan i november 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum