Umeå kommun

Fortsatt stöd till jämställdhetsarbete

Dela

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beviljar medel för EU-projektet Det könade landskapet, fas 2. Denna del av projektet ska pågå mellan 2020 och 2022.

– Umeå är en av få städer som jobbar så genomgripande med jämställdhetsperspektiv. Att leda ett URBACT-nätverk ger fortsatt synlighet och tyngd i Europa och stärker samtidigt det långsiktiga hållbarhetsarbetet på hemmaplan, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

År 2019 utlyste EU-programmet URBACT medel för att skapa nätverk av europeiska städer för att skapa handlingsplaner för utmaningar kopplade till hållbar stadsutveckling. Fokus är erfarenhetsutbyte, tematisk kunskapsutveckling och att skapa lokala metoder, och är indelat i två faser.

Umeå kommun ansökte och beviljades medel till att leda ett europeiskt nätverk med fokus på att förstå jämställdhet i en lokal kontext. Under 2019 genomfördes fas 1 av projektet med sex partnerstäder från Frankrike, Spanien, Tyskland, Grekland, Slovenien och Litauen. Ambitionen är öka kunskapen om våra egna metoder och hitta verktyg för fortsatt arbete att positionera Umeå som en viktig aktör för jämställdhetsarbete i Europa och att utgöra ett gott exempel för andra städer.

Inför 2020-2022 har Umeå kommun sökt fortsatta URBACT-medel för att genomföra fas 2 då arbetet med städerna ska fördjupas. Projektet ska pågå från juni 2020 till maj 2022.

Total budget för hela projektet är 600 000 euro. Umeå kommuns del av budgeten är 186 750 euro, varav Umeås medfinansiering uppgår till totalt 56 025 euro.

Umeå kommuns jämställdhetsarbete med fokus på ”Det könade landskapet” är mångårigt och internationellt känt. Arbetet blev 2017 utvalt som ett gott exempel på hållbar stadsutveckling inom EU och det enda av de drygt 90 goda exemplen som lyfter jämställdhet som en central del av hållbar utveckling.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum