Umeå kommun

Fortsatt stöd till kontaktcenter i Petrozavodsk

Dela

Umeå kommun beviljar Swedish Karelian Business and Information Center i Petrozavodsk 163 000 kronor under 2019 för att fungera som en kontaktpunkt mellan Västerbotten och Ryska republiken Karelen. Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten medverkar med motsvarande belopp.

 – Ett långsiktigt engagemang och en kontinuerlig närvaro i Petrozavodsk är mycket viktigt för att bygga kultur- och näringslivskontakter, men även för att skapa relationer med andra aktörer i Karelen. Verksamheten är inte bara positiv för Umeå och Västerbotten utan den kommer även att ha effekter för andra kommuner, län, och företag som behöver kontakter i den här delen av Ryssland, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med projektet och kontoret Swedish Karelian Business and Information Center är att stärka banden i öst‐västlig riktning, bidra till att öka utbytet, samt fungera som en kontaktpunkt mellan Umeå, Västerbotten och Ryska republiken Karelen. Verksamheten hjälper aktörer från länet med rysslandskontakter på olika sätt, till exempel att hitta ryska partners till projekt, hjälpa till med myndighetskontakter, vänortssamarbete med mera.

Projektet kommer leda till:

  • Ett ökat antal kontakter mellan Västerbotten och Ryska republiken Karelen.
  • Ett ökat antal svenska företag som besöker och knyter varaktiga kontakter med ryska företag.
  • Ett ökat antal kontakter mellan kommuner inom ramen för vänortsarbetet.
  • Ökade mellanfolkliga kontakter inom kultur och NGO:s.
  • Ökad medfinansieringsgrad från EU:s fonder och andra finansiärer som exempelvis nordiska ministerrådet.

Fakta: Samarbetet har tre huvudinriktningar:

  • Projektet med ett kontor i Petrozavodsk fortsätter 2019‐2020. Kontoret ska ta en aktiv del i Barentssamarbetet och delta i förverkligandet av det samarbetsprotokoll som upprättats mellan Västerbottens län och Karelska Republiken.
  • Huvuduppgiften för verksamheten är att det ska vara ett näringslivs‐ och utvecklingsprojekt. Kontoret ska kunna ta på sig uppgifter i samarbete med intressenter i Västerbotten som bidrar till att förverkliga de ambitioner som finns i det gemensamma samarbetet enligt samarbetsprotokollet.
  • Projektet ska medverka till att Republiken Karelen och Västerbotten kan positionera sig i Östersjösamarbetet, Nordlig Dimensionen, Kontoret i Petrozavodsk medfinansieras med lika belopp mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Umeå kommun.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum