Skolverket

Fortsatt stora behov att utveckla it-kompetensen i skolan

Dela

Det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått eller fått låna en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Dessutom tycker många elever och lärare att sms och användningen av sociala medier stör i klassrummet. Det visar Skolverkets it-uppföljning.

– Vår uppföljning visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom it bland lärare och rektorer. Därför är det glädjande att vi, från och med i höst, kommer att erbjuda olika insatser för att höja den digitala kompetensen på skolorna, säger Anna Ekström generaldirektör på Skolverket.

Fortsatt stora behov av kompetensutveckling

Hälften av förskolepersonalen och en tredjedel av grundskollärarna uppger att de har behov av kompetensutveckling när det gäller grundläggande datorkunskap. Två tredjedelar av förskolepersonalen och hälften av lärarna i grund- och gymnasieskolan uppger att de behöver mer kunskap om it som pedagogiskt verktyg. Lärarna uppger också behov av kompetensutveckling i samma omfattning när det gäller förebyggande av kränkningar på nätet och säker internetanvändning. En tredjedel av alla rektorer uppger att de inte har tillräcklig kompetens för att leda skolans it-strategiska arbete.

Vår genomgång visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan. Särskilt angeläget är det att stärka rektorernas strategiska kompetens.

– Att stärka rektorernas och lärarnas digitala kompetens är en viktig del i skolans digitaliseringsarbete. En viktig nyckel är att skolan arbetar systematiskt och strategiskt med frågorna på ledningsnivå. Detta ingår i förslaget till nationella strategin för skolans digitalisering, säger Peter Lindkvist, undervisningsråd på Skolverket.

Bättre tillgång till IT-utrustning – men fortfarande ojämnt fördelad

Antalet datorer och surfplattor ökar kraftigt i skolan.

  • I förskolan går det omkring 8,2 barn per dator eller surfplatta jämfört med omkring 12,5 för fyra år sedan.
  • I grundskolan går det omkring 1,8 elever per dator eller surfplatta jämfört med 3,0 år 2012 och för gymnasieskolan är motsvarande 1,0 respektive 1,3 för fyra år sedan.

Elever som har fått eller fått låna en dator eller surfplatta av skolan använder mycket oftare utrustningen till olika skoluppgifter och på lektionerna jämfört med övriga elever.
– Tillgången till it varierar stort mellan elever. I förslaget till en nationell strategi för skolans digitalisering föreslår vi därför, som en av alla åtgärder, att alla elever i grundskolan ska få tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år, säger Anna Ekström.

Sms och sociala medier stora störningsmoment för lärare och elever

Många elever uppger att de blir störda av egen eller andras användning av sms och sociala medier.

  • 28 procent av eleverna i gymnasieskolan uppger att de blir störda i skolarbetet varje dag av sin egen användning av sms eller sociala medier, 16 procent uppger att de varje dag blir störda av andras användning.
  • 14 procent av eleverna i årskurs 7-9 uppger att de blir störda i skolarbetet varje dag av sin egen användning av sms eller sociala medier, 12 procent uppger att de varje dag blir störda av andras användning. 
  • 69 procent av alla gymnasielärare tycker att arbetet i klassrummet störs varje dag av elevers användning av sms, chatt, spel eller sociala medier. Motsvarande andel bland grundskollärare är 29 procent.

– Rektorer har en skyldighet att ta fram egna ordningsregler som till exempel kan innehålla förbud mot att använda mobiltelefoner under lektionstid. Att leda arbetet i tekniktäta klassrum ställer lärarna inför delvis nya problem. Vi har därför tagit fram en särskild utbildningsinsats som kommer vara tillgänglig från i höst. Här finns en rejäl svårighet – genom skolan ska eleverna få de it-relaterade kunskaper och färdigheter som behövs i vidare studier, på arbetsmarknaden och i samhället, samtidigt som tillgången till exempelvis mobiltelefoner riskerar att distrahera och störa, säger Peter Lindkvist.

För frågor kontakta

Skolverkets it-uppföljning: 
Peter Lindkvist, undervisningsråd, 08-527 333 39

Nationella it-strategier: 
Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd Skolverket, 08-527 335 40

För frågor till Anna Ekström, generaldirektör Skolverket, kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

 

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum