Tessin Nordic

Fortsatt stort intresse för Tessins fastighetslån – senaste lånet fulltecknades på två timmar

Dela

Investeringsviljan är fortsatt stark bland användarna på Tessins plattform vilket är tydligt då det senaste erbjudna projektet fulltecknades på bara två timmar. Under den senaste tiden har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn och Tessin har under första kvartalet i år tecknat ett rekordstort antal nya projekt. Under perioden januari till mars 2020 tecknades avtal med fastighetsutvecklare som representerar en lånevolym om drygt 300 miljoner kronor, vilket ska jämföras med samma period 2019 då volymen motsvarade 122 miljoner kronor. En kraftig ökning av efterfrågan på kapital skapar intressanta investeringsmöjligheter för de investerare som söker placera kapital i lån säkerställda med fastighetspant, kort löptid och en marknadsmässig attraktiv ränta.

Låntagarens bild.
Låntagarens bild.
 
”Investeringar i form av lån med en relativt sett hög räntebärande avkastning
och i kombination med bra säkerheter i form av fastighetspant kommer alltid att
vara attraktiva” konstaterar Jonas Björkman VD och medgrundare i Tessin Nordic
AB. ”Mars var en turbulent månad på många sätt, men under perioden var det
glädjande att se hur vi återbetalade drygt 66 miljoner kronor till Tessins
långivare. Det är också glädjande att se hur många av våra medlemmar väljer att
återinvestera kapitalet i nya lån via plattformen.”
 
Den 6 april, fulltecknades ett lån om 6,5 miljoner kronor två timmar efter
lansering till plattformens användare. Låntagaren är ett fastighetsbolag som
förvärvar och hyr ut bostadsrättslägenheter med ett nuvarande bostadsinnehav
värt ca 96,5 miljoner kronor och en uthyrningsgrad om 100 %.
 
Lånet ska delfinansiera förvärvet av 44 bostadsrättslägenheter i Barkarby, ca 15
km norr om centrala Stockholm. Minsta investering var 30
000 kronor och lånet säkerställs med pant i bostadsrättslägenheter, aktiepant och proprieborgen. säkerställs med pant i bostadsrättslägenheter, aktiepant och proprieborgen.
 
”Eftersom kapitalbehovet ökat kraftigt på fastighetsmarknaden under inledningen
av året är det positivt att Tessin kan erbjuda säkerställda investeringsmöjligheter
med god avkastning samtidigt som aktiemarknaden och marknaden för
fastighetsobligationer är väldigt volatila med hög osäkerhet. Tvärtemot många
aktörer på finansmarknaden ser vi med tillförsikt fram emot de kommande
kvartalen med många intressanta och spännande investeringsmöjligheter på väg
ut till våra medlemmar.” avslutar Jonas Björkman.

Kontakter

Bilder

Låntagarens bild.
Låntagarens bild.
Ladda ned bild

Om

Tessin Nordic
Tessin Nordic
Olof Palmes gata 31
111 22 Stockholm

08-410 560 70https://tessin.com/sv/

Tessin Nordic AB (publ) (”Tessin”) är en digital finansieringsplattform som erbjuder alternativa finansieringslösningar för fastighetsutvecklare inom främst bostadsutveckling.

Följ Tessin Nordic

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tessin Nordic

Tessin Nordic utser Heidi Wik till ny VD22.1.2021 12:50:05 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic AB (publ) – Nordens ledande plattform inom alternativ fastighetsfinansiering meddelar att man rekryterat Heidi Wik till ny VD och koncernchef för Tessin. Rekryteringen är ett led i Tessins ökade fokus på att bredda och stärka kärnaffären samtidigt som Tessin ökar satsningarna på att bygga upp Tessin Capitals erbjudande mot institutionella investerare. Tessins nuvarande VD tillträder den nyinrättade rollen som affärsutvecklingschef med fokus på relationer med institutionella investerare.

Tessin ohittaa 100 miljoonan euron virstanpylvään välitetyn lainapääoman määrässä22.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Tukholma, Ruotsi - Tessin Nordic AB ilmoittaa, että Tessinin kautta rahoitusta rakennushankkeilleen hakevien kiinteistökehittäjien määrä on kuluneen vuoden aikana kasvanut huomattavasti. Vuonna 2020 Tessin on allekirjoittanut toimeksiantosopimuksia yhteensä hieman yli 100 miljoonan euron edestä luotonantovolyymilla mitattuna, mikä on 56 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum