AF Gruppen Sverige

Fortsatt tillväxt och kraftigt förbättrat resultat

Dela

AF Gruppen (AFG) omsatte 7 189 MNOK under andra kvartalet. Det är en ökning av omsättningen med 9,5 % jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet före skatt uppgick till 356 MNOK under andra kvartalet, motsvarande en resultatförbättring på 38,0 %. Orderstocken var 37 837 MNOK vid utgången av kvartalet.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 7 189 MNOK (6 568) och 13 398 MNOK (13 175) under första halvåret. Resultatet före skatt landade på 356 MNOK (258) under andra kvartalet respektive 602 MNOK (465) under första halvåret. Detta gav en resultatmarginal på 5,0 % (3,9 %) under andra kvartalet och 4,5 % (3,5 %) under första halvåret. AF Gruppen har en historiskt stor orderstock på 37 837 MNOK (34 155) i slutet av kvartalet.

– Noggrant och hårt arbete över tid i projektverksamheten gör att vi i AF Gruppen levererar god omsättningstillväxt och ett bra resultat under andra kvartalet och första halvåret. Flera av våra affärsområden bidrar till den goda lönsamheten under kvartalet med hög aktivitet och goda marginaler. Kombinerat med ett starkt säkerhetsfokus och färre tillbud är vi nöjda med kvartalet vi nu har lagt bakom oss, säger Amund Tøftum, koncernchef i AF Gruppen.

 AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 529 MNOK (202) andra kvartalet 2021 och 734 MNOK (701) första halvåret 2021. Per 2021-06-30 hade AF Gruppen räntebärande nettofordringar på 333 MNOK (49) och 3 205 MNOK i tillgänglig likviditet. Resultat per aktie uppgick till 2,09 NOK (1,56) under andra kvartalet och 3,65 NOK (2,79) under första halvåret. 

AF Gruppen ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde under andra kvartalet var 0,9 (2,3). Under första halvåret 2021 var H1-värdet 1,2 (1,9). 

AF Gruppen arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var under andra kvartalet 4,3 % (4,6 %) och under första halvåret 2021 var den 4,7 % (4,8 %). Covid-19-pandemin har resulterat i en viss ökning av sjukfrånvaron jämfört med tidigare år.

Efter kvartalets slut anmäldes ett avtal till börsen om att AF Gruppen ska bygga Construction City, ett näringslivskluster som ska samla bygg-, anläggnings- och fastighetsbranscherna i Norge. Kontraktet har ett värde av 2,7 MRD NOK exkl. moms.

– För att lyckas i framtiden måste vi fortsätta att vara nyfikna av naturen och förstärka vår kultur som bygger på genomförandekraft och innovationsvilja. Utvecklingen av Construction City är ett bra exempel på äkta innovation. Klustret samlokaliserar och underlättar lärande och utveckling av bygg-, anläggnings- och fastighetsbranscherna. Construction City blir AF Gruppens nya huvudkontor och vårt största byggprojekt någonsin, säger Tøftum.

Efter kvartalets slut anmäldes också till börsen att AF Gruppen och Aker Solutions har undertecknat en avsiktsförklaring om att slå samman de båda bolagens befintliga offshore decommissioning-verksamhet till ett hälftenägt bolag. Målet är att skapa en ledande global aktör för miljövänlig återvinning av offshore-installationer. Transaktionen förväntas slutföras under andra hälften av 2021 och är föremål för due diligence och godkännande från konkurrensmyndigheterna. 

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Aktivitetsnivån i Anläggning ökade kraftigt jämfört med samma kvartal förra året och affärsområdet levererade ett bra resultat under kvartalet. AF Anläggning har två stora projekt i produktion, E39 Kristiansand vest–Mandal øst och Bergtunnlar Lovön i Stockholm.
  • Omsättningen för Bygg är i nivå med samma period förra året, och affärsområdet levererade god lönsamhet under kvartalet. Orderstocken har en solid ökning under kvartalet.
  • Betonmast levererade svag lönsamhet under kvartalet, och lönsamheten är som väntat lägre än för AF Gruppens övriga verksamhet. Det finns stora variationer i de olika enheternas resultat, och som en följd av risköversyner av pågående projekt har nedskrivningar gjorts på flera projekt under kvartalet. Orderstocken har ökat kraftigt under kvartalet och huvuddelen av ökningen är relaterad till den svenska delen av Betonmast.
  • Projektutveckling upplevde god försäljning under kvartalet, särskilt på projektet Bekkestua Have. Totalt såldes 148 (70) bostäder under kvartalet, varav AFs andel är 70 (25). Hittills i år har det sålts 270 (150), där AFs andel är 125 (53). Fem bostadsprojekt är under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter i produktion är 589, varav AFs andel är 233. Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 83 %. AF har dessutom en betydande utvecklingsportfölj i Norge som uppskattas till 2 112 (2 413) boendeenheter. AFs andel av detta är 1 064 (1 173) boendeenheter.
  • Energi & Miljö ökade sin aktivitetsnivå och visar stabil god lönsamhet under kvartalet. Omsättningen under andra kvartalet var 323 MNOK, vilket motsvarar en tillväxt på 47 % jämfört med samma kvartal förra året.
  • Affärsområdet Sverige ökade sin omsättning och hade en stabil lönsamhet under andra kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Anläggningsverksamheten levererar hög omsättningstillväxt och stabila, bra resultat, medan resultaten varierar i byggenheterna.
  • Inom verksamhetsområdet Offshore ökade omsättningen markant jämfört med första kvartalet i fjol och lönsamheten var god. Ett gediget genomförande av offshorekampanjer och god drift på AF Miljøbase Vats bidrog till det goda resultatet under kvartalet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

+46 31 762 40 00https://afgruppen.se/

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 700 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsatte 27 miljarder NOK (2020) och är noterad på Oslo Børs. 

AF Gruppen Sverige består av HMB ConstructionKanonaden EntreprenadAF Bygg SydAF Härnösand ByggreturerAF Prefab Mälardalen och AF Projektutveckling.

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum