Umeå kommun

Fortsatt utveckling av Dåva industriområde

Dela

Intresset för att etablera sig på Dåva industriområde är stort. En ny detaljplan ska göra det möjligt att utöka området västerut. Detaljplanen skapar förutsättningar för mer verksamhets- och industrimark.

Planområdet väster om Dåva.
Planområdet väster om Dåva.

– Umeå är en intressant ort för etableringar och har behov av att kunna erbjuda ytterligare planlagd mark för verksamheter och industrier. Inom Dåva företagspark sker en sådan utveckling, där företag som verkar inom återvinning, miljö och därtill hörande cirkulära verksamheter ska kunna etablera sig, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Flertalet verksamheter inom denna sektor har stora volymer gods som behöver transporteras. I anslutning till Dåva planeras för en järnvägsterminal med stickspår från Norrbotniabanan.

– Med den planerade terminalen öppnas ett större upptagningsområde upp med anslutning till Botniabanan, Tvärbanan samt Umeå hamn. Det blir en förstärkning av området och ger möjlighet att flytta över gods från vägnätet till järnvägsnätet för mer hållbara transporter, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Beroende på planområdets omfattning kan en naturinventering, häckfågelinventering, fladdermusinventering samt en landskapsekologisk utredning komma att behövas tas fram. Den preliminära bedömningen är att planen innebär betydande miljöpåverkan och i så fall ska en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning genomföras.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas fjärde kvartalet 2023 och planen beräknas antas andra kvartalet år 2025.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Planområdet väster om Dåva.
Planområdet väster om Dåva.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tomtebo strand får namn från folktro och Nydalas växtlighet16.6.2021 17:37:17 CEST | Pressmeddelande

Ett stort antal gator, torg, gång- och cykelvägar, parker och broar i det nya stadsdelsområdet Tomtebo strand har fått namn. Namnsättningen för Tomtebo strand anknyter i söder till temat svensk folktro, där utgångspunkten är en övernaturlig skog som lockar in och vilseleder människor – ett vanligt inslag i den svenska folktron. Den östra och norra delen av Tomtebo strand har ett annat fokus. Där uppmärksammas närheten till Nydalasjön genom att namnsätta efter den växtlighet som faktiskt finns i och omkring sjön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum