Umeå kommun

Fortsatt utveckling av området mellan Tomtebo och Carlshem

Dela

Planbesked har lämnats för nästa del i området mellan Tomtebo och Carlshem, ett område som innefattar Sjöfruskolan. Syftet är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse med inslag av butiker och service i markplan samt att möjliggöra utvecklingen av Sjöfruskolan.

Orienteringskarta och planområdet markerat med röd streckad linje.
Orienteringskarta och planområdet markerat med röd streckad linje.

– Planläggning utgör andra etappen av den utveckling av området som föreslagits i en tidigare strukturstudie. Viktiga frågor i området blir bland annat vägarnas karaktär och det rekreationsstråk som finns mellan Tomtebo och Carlshem, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Tomtebovägens karaktär planeras ändras från landsväg till stadsgata med bebyggelse utmed gatan. Stadsgatan ska ge en tryggare gatumiljö för oskyddade trafikanter. Planen ska även bidra till att förstärka Malmvägens karaktär som stadsgata.

Planläggning av området berör naturmark som används för rekreation och som förbinder närliggande bostadsområde med Grössjöns naturreservat. Bevarande och utveckling av platsens natur- och rekreationsvärden behöver utredas särskilt i planen.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet år 2023 och planen beräknas antas andra kvartalet år 2025.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Orienteringskarta och planområdet markerat med röd streckad linje.
Orienteringskarta och planområdet markerat med röd streckad linje.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Rese- och kulturstipendium till Yuliya Antonova, Nathalie Lidqvist, Emelie Boman och Anna Brodin22.4.2021 09:05:08 CEST | Pressmeddelande

Varje år delar kulturnämnden ut rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Vanligtvis delas två stipendier ut, men för 2021 beslutade kulturnämnden att utöka till fyra stipendiater. Enskilda kulturarbetare och utövare har drabbats särskilt hårt av pandemin, då möjligheterna att verka inom deras respektive fält har begränsats och försvårats. Därför omfördelas 30 000 kronor ur budgeten för utvecklingsstöd för kulturverksamhet till ytterligare två rese- och kulturstipendier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum