Umeå kommun

Fortsatta investeringar bär genom krisen

Dela

Tät dialog med företagen, kreativitet och fortsatta investeringar är viktiga ingredienser för att skapa ekonomisk uthållighet i den rådande krisen. Det var ett av budskapen när representanter för näringslivet i Umeå träffade kommunalråden vid ett extra företagarråd.

– Läget är fortsatt allvarligt för näringslivet och vi behöver träffas regelbundet för att få en aktuell bild av situationen och respons på genomförda insatser. Vi kan konstatera att företagsakuten som Umeå var först i landet att initiera har varit väldigt uppskattad och efterfrågad bland företagen och därför förlänger vi satsningen tillsammans med Företagarna fram till sommaren, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.  

Företagsakuten som organisationen Företagarna startade tillsammans med Umeå kommun i mitten av mars har hittills hjälpt cirka 130 företag att få svar på sina frågor kopplat till coronakrisen. Initialt handlade frågorna om möjligheterna att hantera brist likvida medel, samt möjligheten att permittera och säga upp personal. Nu har frågorna svängt mer mot hur företagen ska ställa om och utveckla sina affärsmodeller för att möta krisen. Restauranger, hotell, transportnäringarna drabbades hårt i början av krisen. Men den sliter hårt på de flesta företag, vilket är skälet till att Umeå kommun fortsätter sitt engagemang i företagsakuten.

Kommunens företagslotsar och lotsakuten har också varit välbesökta verksamheter under de senaste veckorna. Där handlar frågorna mer om möjligheter till hyressubventioner, olika uppskov, att påskynda beslut om tillstånd, uppdelning av upphandlingar, med mera.  

Utöver den här typen av stödåtgärder genomförs också just nu ett arbete tillsammans med företagarna för att utreda hur man tillsammans kan skapa förutsättningar för att bygga den innovativa och hållbara staden.

Klart är dock att det blir ett besvärligt år för kommunen på grund av minskade skatteintäkter. Det påverkar möjligheterna att investera i välfärd som skola, vård och omsorg. Även delar av kommunföretagen har en tuff situation vad gäller intäkter, vilket ytterligare kommer att påverka kommunens ekonomi.

På plussidan anser Hans Lindberg dock att Umeå kommun har viss stabilitet jämfört med många andra kommuner genom de stora industriinvesteringar som just nu pågår, bygget av Norrbottniabanan och bostadsbyggande.

– Fortsatta investeringar i bostäder och infrastruktur är en nyckelfråga för att hålla hjulen rullande och skapa långsiktighet. Därför kommer kommunen fortsätta sina planerade investeringar. Vågar vi dessutom vara kreativa och konstruktiva i våra satsningar tillsammans med näringslivet, så kommer vi att gå stärkta genom den här krisen. Det är jag övertygad om, säger Hans Lindberg.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum